Koulutukset, Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka

Kasvatustiede / Opetus - opettaja, lastentarhanopettaja, opettajakoulutus

Kasvatustiede / Opetus

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Opettajan ammatti voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri ammattivaihtoehtoja riippuen valitsemastasi suuntautumisesta. Opettajalta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

  Koulutukset (208)     Oppilaitokset (64)    
 
Koulutukset
Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulututkinnot Paikkakunta sort Arvostelut sort Oppilaitokset sort
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus Ylivieska Centria-ammattikorkeakoulu
Musiikin koulutus Kokkola Centria-ammattikorkeakoulu
Musiikin koulutus | musiikkipedagogi tai muusikko Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu
Musiikkipedagogikoulutus Kuopio Savonia
marker Yhteisöpedagogikoulutus Mikkeli Mikkelin ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Järjestö- ja nuorisotyön koulutus | YAMK Mikkeli Mikkelin ammattikorkeakoulu
Musiikin koulutus | YAMK Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutus | diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö | YAMK Järvenpää Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammatilliset oppilaitokset
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
marker marker Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Ruokolahti Jaakkiman kristillinen opisto
marker Lapsi- ja perhetyön perustutkinto nuorille | lastenohjaaja Kaustinen Kaustisen Evankelinen Opisto
marker Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja Turku           (9) Turun kristillinen opisto
marker Lastenohjaaja Oulu Oulun Diakoniaopisto
marker Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto | nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kälviä Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
marker Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Haapavesi Haapaveden Opisto
marker Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Lohja           (1) Kanneljärven Opisto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tornio           (3) Peräpohjolan Opisto
marker Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Useita (2) Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
marker Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus Kankaanpää Kankaanpään opisto
Kansanopistot
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Avoimen yliopiston linja Useita (2)           (2) Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti
Avoin yliopisto Kankaanpää Kankaanpään opisto
Henkilökohtaisen avustajan koulutus Tornio Peräpohjolan Opisto
Kasvatus- ja hoitoalan linja Tornio Peräpohjolan Opisto
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot Jyväskylä Alkio-opisto
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Karstula Karstulan Evankelinen Opisto
Kasvatus- ja sosiaaliala Lahti Lahden kansanopisto
Kasvatusalan koulutus Jyväskylä Jyväskylän kristillinen opisto
Kasvatustiedelinja Tarttila           (1) Päivölän opisto
Kasvatustieteen linja Eurajoki Eurajoen kristillinen opisto
Kasvatustieteen valmentava linja Eurajoki Eurajoen kristillinen opisto
Kasvatustieteet / opetusala Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kasvatustieteet ja psykologia Helsinki           (2) HEO Kansanopisto
Kasvatustieteiden linja Jyväskylä           (1) Alkio-opisto
Kohti ammattia -linja Tornio Peräpohjolan Opisto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Helsinki Laajasalon opisto
Lasten- ja kodinhoidon linja | kotitalousopetus Punkaharju Itä-Karjalan Kansanopisto
Mediaohjaajan linja Haapavesi Haapaveden Opisto
Musiikkipedagogiikka Helsinki HEO Kansanopisto
Opeksi-linja Lappeenranta Joutsenon Opisto
Psykologia ja kasvatustiede Turku Turun kristillinen opisto
Psykologia ja kasvatustiede Kauniainen Työväen Akatemia
Terveysliikunnan linja Jyväskylä Alkio-opisto
Vapaa yliopisto-opintojen linja Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Yliopistoarvosanaopinnot Tornio Peräpohjolan Opisto
marker Yliopistoarvosanojen linja Tornio Peräpohjolan Opisto
Aikuiskoulutus
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Aistiohjaaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Ammatillinen erityisopettajankoulutus Helsinki HAAGA-HELIA
Ammatillinen opettajankoulutus Helsinki HAAGA-HELIA
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Helsinki HAAGA-HELIA
marker Goetheanistiset kuvataideopinnot Helsinki Snellman-korkeakoulu
  • marker Videoesittely
  • marker Yo-pohjaiset koulutukset
  • marker Haastattelu
 
Näytä kaikki (158) koulutukset

Kasvatustiede / Opetus - opettaja, lastentarhanopettaja, opettajakoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Kasvatustiede tutkii kasvatusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista eri ikäkausina. Lisäksi tarkastellaan eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä ja koulutussuunnittelua. Kasvatustieteen koulutuksesta valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä sekä opettajan ammatissa. Kasvatustieteen lisäksi opetusalalla löytyy monia eri koulutusohjelmia joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

Eri koulutusvaihtoehtoja

Lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Monet valitsevatkin suorittaa opettajankoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on mm. luokanopettajan, oppilaan- ja opinto-ohjaajan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä lastentarhanopettajan opinnot. Yliopistosta valmistuu kasvatustieteiden kandidaatteja (3 vuotta) sekä maistereita (5 vuotta).

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

Sinulle joka haluat lyhyemmän koulutusvaihtoehdon, löytyy 2,5 vuoden pituinen opettajankoulutus ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat ammatillisen opettajankoulutuksen lisäksi mm. tanssinopettajan ja ohjaustoiminnan koulutusohjelmat. Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulutukseen voivat osallistua sekä opettajiksi tähtäävät että jo opettajina toimivat.

Toiset taas valitsevat opetusalaan liittyvän koulutuksen kansanopistoissa. Opettajankoulutusta tarjotaan myös etäopiskeluna, jonka lisäksi alalla löytyy aikuisopiskelumahdollisuuksia.

Koulutus ulkomailla?

Ulkomaille opiskelemaan pääsee esim. vaihto-opintojen kautta. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutessasi järjestää vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos kuitenkin olet kiinnostunut suorittamaan koko opettajankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi tiedot.

Tulevaisuus

Opettajat ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Opettajien työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat erinomaiset. Opetusalan työttömyys on erittäin pientä, ja sen syynä on lähes poikkeuksetta kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaamattomuus. Työttömyyttä on esiintynyt lähinnä työuran alussa määräaikaisten työsuhteiden väliin jääneinä työttömyysjaksoina eli pääsääntöisesti kesäajan työttömyytenä.

Tällä hetkellä opetusalan yksi suurimmista uhkakuvista liittyykin mahdolliseen opettajapulaan. Uhka liittyy käytännössä muutamiin aineisiin, lähinnä matemaattisiin aineisiin ja joihinkin kieliin. Myös ammatillisen koulutuksen puolella opettajista on pulaa. Erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusalalle sekä rakennusalalle tarvittaisiin lisää hakijoita.

Vertaile koulutuksia