01.12.2010 - Ammattikorkeakouluverkosto vaatii uudistamista

Ammattikorkeakouluverkosto vaatii uudistamista

- ehdotus ammattikorkeakoulujen muuttamisesta osakeyhtiöiksi!

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua kaikkiaan 160 toimipisteessä. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehokkuuden ja yhteistyön lisääminen, jotta yhä hyvin hajanainen ja sirpaleinen kouluverkko tiivistyisi.

Kaikista ammattikorkeakouluista tulisi tehdä osakeyhtiöitä ja vastuu niiden perusrahoituksesta pitäisi siirtää kokonaan valtiolle. Tällainen ehdotus sisältyy keskiviikkona opetusministeri Henna Virkkuselle (kok) jätettyyn selvitykseen ammattikorkeakoulujen taloudellisesta ja hallinnollisesta asemasta. Selvityshenkilöt Hannele Salminen ja Pekka Yli-Anttila esittävät myös, että vastedes kullakin ammattikorkeakoululla olisi vain yksi hallitus.

Tuloksellisuus tärkeintä

Rahoituksessa tulisi selvityshenkilöiden mukaan painottaa nykyistä paljon enemmän tuloksellisuutta. Tuloksellisuusmittareita voisivat olla suoritetut tutkinnot, työllistyminen, opintojen läpäisyaika ja keskeyttämisaste, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset, alueellinen vaikuttaminen ja onnistuminen erikoistumisessa eli profiloitumisessa. Suoraan opiskelijoihin vaikuttaisi ehdotus, joka muuttaisi kahden vuoden poissaolo-oikeutta niin, että opintoja aloitettaessa ei enää voisi ilmoittautua poissaolevaksi. Se olisi mahdollista vasta ensimmäisen opintovuoden jälkeen.

Selvityksessä todettiin myös, että koulutusverkon optimointi koulutuksen kysynnän, työmarkkinoiden tarpeiden, tulevaisuuden väestökehityksen ja aluepolitiikankin suhteen vaatii koulutusverkon monipuolista tarkastelua ja ehkä aikaisempaa rohkeampaa ohjausta.

Kulttuurialan koulutuksissa suurimmat erot

Pienet ammattikorkeakoulut näyttävät selvityksen mukaan hivenen suuria koulutusyksiköitä tehottomammilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös supistaa kulttuurialan koulutusta lähes puoleen, näyttää tutkimuksen tulosten perusteella oikealta: korkeasta vetovoimasta huolimatta alan työllisyys on heikkoa, koulutus kallista ja paikoin tehotonta.

Lähteet: vatt.fi, hs.fi

Viimeksi päivitetty: 02 joulu 2010

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi