23.09.2010 - Lukiolaiset jäävät ongelmiensa kanssa yksin

Lukiolaiset jäävät ongelmiensa kanssa yksin

- kouluterveyskyselystä selviää nuorten kokemat ongelmat

Tämänvuotisen Kouluterveyskyselyn tulokset pääkaupunkiseudulta osoittavat, että suurin osa peruskoulun yläluokkalaisista ja toisen asteen opiskelijoista ei tiedä, miten he voisivat vaikuttaa koulunsa asioihin.

Lukiolaisista 35 prosenttia, peruskoulun yläluokkalaisista 46 prosenttia ja ammattiin opiskelevista jopa puolet ei tunne vaikuttamisen väyliä. Muutos 2000-luvun puoliväliin nähden on kuitenkin myönteinen.

Lähes puolet pääkaupunkiseudun yläluokkalaisista ja lukiolaisista pitää koulutyöhön liittyvää työmäärää liian suurena, ammattiin opiskelevista joka neljäs. Opiskeluun liittyvät vaikeudet ovat yleisiä, niitä on keskimäärin joka kolmannella peruskoululaisella ja ammattiin opiskelevalla sekä 40 prosentilla lukiolaisista.

Useampi kuin joka neljäs peruskoululainen ja joka viides toisen asteen opiskelija kokee, että saa vain harvoin, jos ollenkaan, apua koulusta opiskeluun liittyvissä ongelmissaan. Noin joka kymmenes kokee jäävänsä kokonaan ilman koulusta tai kotoa saatavaa apua.

”Kokemus vähäisistä vaikutusmahdollisuuksista yhdessä suurten suoritusvaatimusten ja sosiaalisen tuen vähäisyyden kanssa lisää koulutyön kuormittavuutta. Tunne oman elämän hallinnasta ja omien kykyjen ja voimien riittävyydestä on erittäin tärkeää oppilaan hyvinvoinnin ja opiskelun sujumisen kannalta”, Puusniekka painottaa.

Kouluterveyskysely toteutettiin tänä vuonna maalis-huhtikuussa Lapin, Itä-Suomen sekä Etelä-Suomen alueella. Kouluterveyskyselyyn vastasi pääkaupunkiseudulla 32 116 vastaajaa, joista 17 025 oli peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista, 10 863 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa ja 4 228 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa. Espoossa kyselyyn vastasi 8127 oppilasta ja opiskelijaa, Helsingissä 16 478, Kauniaisissa 690 ja Vantaalla 6839.

Lähde: thl.fi

Viimeksi päivitetty: 23 syys 2010

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi