EU/ETA-alueen ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille otetaan käyttöön lukuvuosimaksut

Ulkomaisille opiskelijoille lukuvuosimaksut

KOULUTUSUUTINEN 27.10.2015

EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille otetaan käyttöön lukuvuosimaksut

Hallitus on antanut torstaina 22.10.2015 eduskunnalle esityksen, jossa esitetään lukuvuosimaksujen käyttöönottoa Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville alemman ja ylemmän korkeakouluasteen opiskelijoille.

Kansalaisuudesta riippumatta lukuvuosimaksuja ei kuitenkaan perittäisi kotimaisilla kielillä (suomi tai ruotsi) järjestettävistä koulutusohjelmista. Lukuvuosimaksut voitaisiin ottaa siis käyttöön vain vieraskielisissä ohjelmissa. Tämän lisäksi korkeakouluilla tulisi olla käytössä apurahajärjestelmä, jolla tuettaisiin maksullisiin koulutuksiin osallistuvia opiskelijoita.

Lakiuudistuksen tavoitteena on edistää korkeakoulujen mahdollisuuksia koulutusvientiin sekä laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa. Korkeakoulut saisivat määritellä lukuvuosimaksut itse eri koulutuksilleen siten, että maksut tukevat kansainvälistymiseen liittyviä strategioita. Alarajaksi määritellään 1500 euroa/lukuvuosi.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2016. Korkeakoulut saisivat halutessaan ottaa lukuvuosimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille käyttöön heti, mutta pakollisia ne olisivat viimeistään opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaville.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.10.2015

» Palaa lukemaan koulutusuutisia


Mainokset