Koulutuksen jälkeiset työmahdollisuudet epäselviä nuorille

Koulutusuutinen: Koulutuksen jälkeisen työmahdollisuudet epäselviä nuorille

KOULUTUSUUTINEN 20.3.2013

Koulutuksen jälkeiset työmahdollisuudet usein epäselviä nuorille


Suomalaisilla nuorilla on puutteellinen käsitys koulutuksen jälkeisistä työmahdollisuuksista. Studentum.fi-koulutussivuston vuosittaiseen koulutustutkimuseen osallistuneista 16–20-vuotiaista nuorista lähes 47 prosenttia vastasi olevansa tietämätön siitä, millaiselle työuralle jonkin tietyn koulutuksen suorittamisen jälkeen voi suuntautua.


Suomalaisilla toisen asteen opiskelijoilla on hankaluuksia hahmottaa työmahdollisuuksia, joita eri alojen opiskelu tarjoaa. Tieto käy ilmi Studentum.fi-koulutussivuston tekemästä vuosittaisesta tutkimuksesta, johon vastasi 2232 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta ja aikuista.

Tutkimukseen osallistuneista 16–20-vuotiaista nuorista 46,8 prosenttia vastasi olevansa tietämätön siitä, millaiselle työuralle jonkin tietyn koulutuksen suorittamisen jälkeen voi suuntautua. Erityisen ongelmalliseksi koettiin akateemiset koulutukset, joiden yhteys alan ammattien työnkuviin on usealle nuorelle epäselvä.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että opintojen jälkeiset työmahdollisuudet eivät ole tärkein valintaperuste opiskeluvaihtoehtoja vertaileville nuorille. Peräti 62,8 prosenttia 16–20-vuotiaista vastaajista myönsi, että opiskelupaikkaa valitessaan he kiinnittävät vain vähän tai eivät ollenkaan huomiota alalla vallitsevaan työllisyystilanteeseen. Lisäksi noin viidesosa (19,6 prosenttia) saman ikäluokan vastaajista kertoi aikovansa opiskella alaa, vaikka tietää kyseisen alan työllisyysnäkymien olevan heikot.

Nelosen uutiset 12.3.2013

Aiheesta keskusteltiin 12.3.2013 myös Nelosen uutisissa. Alkuillan uutislähetyksessä vieraili opetusministeri
Jukka Gustafsson
, joka otti kantaa koulutusjärjestelmän valmiuksiin vastata työelämän tarpeisiin.

Lue lisää koulutusuutisia Palaa lukemaan lisää koulutusuutisia

Lue lisää koulutusuutisia Lue Studentum.fi:n vuoden 2013 koulutustutkimuksen tutkimusraportti

Lue lisää koulutusuutisia Haluatko tietää lisää eri alojen työllisyystilanteesta? Tutustu työelämä-osioomme!


Mainokset