Koulutusosaamisesta vauhtia viennille

KOULUTUSUUTINEN 11.9.2013

Koulutusosaamisesta vauhtia viennille

Koulutusjärjestelmän kehittämistä Egyptissä, opetusmetodien kokeilua Saudi-Arabiassa, koulutusvalmennusta Kosovossa.

Koulutusvienti on 2000-luvun ilmiö ja siitä povataan seuraavaa suurta Suomen vientituotetta.

Ja liikettä on havaittavissa. Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot solmivat kesällä 2013 aiesopimuksen, jossa päätettiin perustaa yhteinen koulutusvientiyhtiö. Jotta yhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa, täytyy yliopiston hallitusten hyväksyä sopimus.

Perusteilla olevan koulutusvientiyhtiön on tarkoitus keskittyä erityisesti kehittyvien talouksien maihin. Koulutusvientiyhtiön perustaminen helpottaisi koulutuspalveluiden markkinointia ja myyntiä, jolloin yliopistot voisivat keskittyä täysin koulutusvientituotteiden kehitykseen.

Miksi suomalaisesta koulutuksesta ollaan kiinnostuneita?

Koulutus on panostus tulevaisuuteen. Mitä koulutetumpi henkilö, sitä todennäköisemmin hän on terveempi, parempituloinen, työllistyy paremmin sekä elää pidempään.

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, vertailee joka vuosi nuorten osaamista Pisa-tutkimuksilla. Suomalainen koulutusjärjestelmä on päässyt kärkisijoille, mikä on lisännyt kiinnostusta suomalaiseen koulutusta kohtaan.

Koulutusviennin taustaa

Valtioneuvosto toi koulutusviennin suomalaiseen keskusteluun vuonna 2010 ja jo vuotta aiemmin opetusministeri puhui koulutuksesta uutena vientialana.

Tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja sen järjestelmän laatuun perustavista talouksista. Lisäksi halutaan, että koulutus ottaa suuremman osan Suomen kokonaisviennistä. Tällä hetkellä koulutusviennin suurmaat ovat Australia, Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti.

Koulutusvienti on osa Suomen maakuvatyötä

Myös Team Finland, suomalaisten toimijoiden verkosto ulkomailla ja Suomessa, puhuu aktiivisesti suomalaisen koulutusviennin puolesta. Team Finlandin päämäärä on parantaa Suomen mainetta maailmalla, auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä sekä houkutella Suomeen investointeja.

Team Finlandilla on tavoitteet vuoden 2014 maakuvatyölle. Tavoitteissa kerrotaan, että Suomi haluaa erottautua kolmella tavalla, joista yksi on suomalainen koulutus ja osaaminen. Tämä tapahtuu esimerkiksi osallistumalla eri maiden koulutusmessuihin.

Haasteet

Silti alku takkuilee. Valtioneuvosto totesi kesän lopussa, että koulutusvienti ei ole kasvanut toivotulla tavalla.

Syyt liittyvät tuotteistamisen haasteisiin sekä siihen, että suomalaisen lainsäädäntö on varsin tiukka maksullisen opetuksen suhteen. Suomalaiset korkeakoulut saavat järjestää koulutusta ulkomaisille yrityksille ja yhteisöille, mutta eivät yksityisille henkilöille. Yleisesti ottaen korkeakoulut ovat koulutuksen osaajia, mutta esimerkiksi taloushallintoon tarvittaisiin apua.

Lähteet: savonsanomat.fi (Mönkkönen, J.), oecd.org, team.finland.fi, talouselama.fi, educlusterfinland.fi

Lue lisää koulutusuutisia Palaa lukemaan koulutusuutisia

Lue lisää koulutusuutisia Kiinnostaako ulkomailla opiskelu?

Suomi panostaa koulutusvientiin


Mainokset