Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen rakenteita uudistetaan

Lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen uudistuksia KOULUTUSUUTINEN 10.12.2014

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen rakenteita uudistetaan

Tavoitteena 260 miljoonan euron säästöt

Rakenneuudistukset koskevat lukiokoulutusta, ammatillista perukoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta. Säästöjä haetaan koulutusjärjestelmän tehostamisella ja samalla pyritään vahvistamaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata muuttuviin tarpeisiin. Uudistus ei kuitenkaan vaikuta järjestäjien perustehtäviin. Yhteensä tavoitteena on saada 260 miljoonan euron vähennys julkisiin menoihin.

Koulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään

Käytössä olevien resurssien pienentyessä vahvemmilla koulutuksen järjestäjillä olisi paremmat edellytykset koulutuksen tarjoamiseen. Päätös uusista rakenteista perustuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja kokonaisharkintaan, jossa painottuvat koulutustarve, koulutuksen saavutettavuus sekä koulutuksen järjestäjän taloudellinen tilanne. Koulutuksen tarvetta arvioitaessa otettaisiin huomioon muun muassa väestön määrä eri ikäluokissa, opiskelijamäärä, työvoiman tarve, osaamistarve, koulutukseen hakeutuminen ja alueella oleva koulutustarjonta.

Rahoitus tulee perustumaan suorituksiin

Rakenneuudistus tähtää erityisesti koulutuksen läpäisyyn. Rahoitus maksettaisiin ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Näin ollen opintoaikoja pyritään lyhentämään koulutusprosesseja tehostamalla. Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen rahoitus tukee myös nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista. Lisäksi muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen rahoituksesta luovutaan.

Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö

» Palaa lukemaan koulutusuutisia


Mainokset