Mirka Rousu

Nimi: Mirka RousuYliopistoarvosanojen linja

Ikä: 19

Oppilaitos: Peräpohjolan opisto

Opintolinja: Yliopistoarvosanojen linja

Miten päädyit yliopistoarvosanojen linjalle Peräpohjolan Opistoon?

Kirjoitin keväällä 2010 ylioppilaaksi Madetojan musiikkilukiosta, enkä sen jälkeen saanut opiskelupaikkaa korkeakoulusta. Aloin etsiä erilaisia vaihtoehtoja välivuoden viettämiseen. Päädyin itse asiassa sattumalta selailemaan Peräpohjolan Opiston Internet-sivuja, ja löysin sieltä monta vaihtoehtoa vuoden kestävään opiskeluun. Hain elämyspedagogiikan kurssille sekä kasvatus- ja ohjausalan linjalle. Pääsin opistolle haastatteluun ja haastattelun myötä sijoituinkin yliopistoarvosanojen linjalle. Olen kiitollinen koulumme koulutussuunnittelija Jaana Karjalaiselle, koska hän ohjasi minut tälle linjalle. Linjalla opiskelee 5 opiskelijaa.

Minkälainen hakuprosessi oli?

Hakuprosessi oli yksinkertainen. Täytin netissä hakemuksen, jossa annoin yhteystietoni ja linjatoiveeni. Jonkin ajan kuluttua opistolta otettiin yhteyttä ja kutsuttiin haastatteluun. Myös valituksi tulemisen jälkeen linjamme ohjaava opettaja otti yhteyttä ja kyseli kuulumisia ja ennakkotunnelmia. Tällainen välittäminen on minusta hienoa ja samalla tuntee olonsa tärkeäksi.

Mikä on ollut parasta opinnoissasi? Mikä on ollut haastavinta?

Parasta opinnoissani on ollut monipuolisuus. Vaikka olenkin opiskelemassa yliopistoarvosanoja eli kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopintoja, olen saanut ottaa opinto-ohjelmaani myös muita opiston tarjoamia kursseja. Yliopistoarvosanojen opiskelu on omatoimista ja luennot ovat iltaisin. Tehtävät tehdään esseinä ja muutama kirjallisuustenttikin on mahtunut mukaan. Olen myös sisällyttänyt opintokokonaisuuteeni aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta. Suoritin kurssin, jossa perehdyttiin lasten terveyttä tukeviin asioihin. Helmi-maaliskuun vaihteessa toteutimme yhdessä kasvatus- ja ohjausalanlinjalaisten kanssa lastentapahtuman opiston pihapiirissä. Ohjaavana opettajana toimi Lapin yliopistossa opettajan pedagogisia opintoja suorittava opiskelija.

Opintokokonaisuuteen sisältyy lisäksi liikuntaa sekä vuoden alussa orientaatiota kasvatus- ja ohjausalalle. Syksyllä olimme kolme päivää leirikoulussa, jonka tarkoituksena oli vahvistaa ryhmähenkeä ja opettaa toimimaan ryhmän jäsenenä. Vuoden mittaan opintoihin sisältyy myös koulutus- ja urasuunnittelua. Olemme tehneet erilaisia tutustumiskäyntejä mm. erityiskouluun. Tänä keväänä opintoihimme kuuluu halutessamme myös valmennuskurssi yliopiston kasvatusalan pääsykokeisiin.

Opistolla on mahdollista suorittaa hyvin monenlaisia opintoja ja haastavinta onkin ollut ajankäyttö. Olisin voinut suorittaa monenlaisia kursseja, mutta yhden vuoden aikana ei kaikkea ehdi, joten on ajateltava mitkä opinnot ovat itselle niitä kaikkein hyödyllisimpiä jatkoa ajatellen. Haastavaa on yleensäkin aikatauluttaminen, koska päällekkäisyyksiä esimerkiksi tehtävien palautuksissa on ollut.

Minkälainen on tavallinen koulupäiväsi?

Koulupäiviä on tavalliseen opiskeluun verrattuna vähän. Omatoiminen ja itseohjautuva opiskelu on pääosassa. Käymme kuitenkin tietyin väliajoin tapaamassa ohjaavaa opettajaamme, joka toimii tutorina opinnoissamme. Käymme yhdessä läpi esseiden lähdekirjallisuutta ja tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä sekä pohdimme tehtäviä yhdessä. Itse olen tehnyt melkein kaikki esseet yhdessä parin kanssa. Osa esseistä on kuitenkin pitänyt tehdä yksin.

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Tavoitteellisen välivuoden aikana minulle on selkiytynyt mitä todella haluan tehdä työkseni. Tiedän haluavani työskennellä lasten kanssa, olivatpa lapset sitten erityistä tukea tarvitsevia tai ei. Erityispedagogiikan opintojen aikana myös lastensuojelutyö on alkanut kiinnostaa enemmän. Olen hakenut opiskelemaan Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun sosiaalialalle ja sinne aion myös päästä. Se mahdollistaisi haaveeni. Musiikki on iso osa elämääni ja haluan käyttää musiikkia työvälineenäni. Olenkin miettinyt, että sosionomiksi valmistumisen jälkeen tekisin oman alan töitä ja myöhemmin mahdollisesti hankkisin musiikkiterapeutin pätevyyden. Näin myös työtehtäväni ja -mahdollisuuteni paranisivat ja monipuolistuisivat entisestään.

Mitä vinkkejä antaisit linjasta kiinnostuneille ja uusille opiskelijoille?

Hakekaa rohkeasti mukaan opiskelemaan yliopistoarvosanojen linjalle. Yliopisto-opinnoista on todella paljon hyötyä tulevaisuudessa, eikä yliopistoarvosanojen opiskelu tarkoita sitä, että olisi pakko jatkaa yliopistoon opiskelemaan. Opinnoista on hyötyä muuallakin. Ennen kaikkea opiskelutaidot ja -valmiudet parantuvat ja itse olen ainakin kasvanut myös ihmisenä. Tavoitteellinen välivuosi Peräpohjolan Opistolla on todellakin kokemisen arvoinen. Ihmiset ovat rentoja ja helposti lähestyttäviä. Työmäärä tuntuu suurelta, mutta siitä selviää ja auttajia kyllä löytyy. Opiskelutoverit ovat myös merkittävä tuki. Ottakaa innolla uudet haasteet vastaan!

Viimeksi päivitetty: 01 elo 2013

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi