Opettajankoulutusta kehitetään: Maailman parhaat opettajat Suomesta?

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma

KOULUTUSUUTINEN 17.10.2016

Opettajankoulutusta kehitetään: Maailman parhaat opettajat Suomesta?

Uusi opettajankoulutuksen kehittämissohjelma luovutettiin torstaina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Opettajien kehittämisohjelma on osa Uusi peruskoulu –hanketta, jonka tavoitteena on tehdä suomalaiskoulutuksesta jälleen maailman huippuluokkaa. Yhteensä opettajien osaamisen vahvistamiseen ohjataan 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. 

Suomalaisten peruskoululaisten oppimistulokset ovat laskeneet viime vuosina, mikä on luonut runsaasti uudistuspaineita koulutusjärjestelmälle. Yhteiskunnan nopeiden muutosten keskellä opettajien osaaminen nähdään yhtenä keskeisimpänä tekijänä tulosten tippumiselle, minkä vuoksi taloudellisestikin tiukkana aikana opetuksen kehittämiseen ollaan valmiita satsaamaan.

”Maailman parhaat opettajat ovat suomalaisen koulutuksen laadun paras tae. Meidän tulee varmistaa, että arvostus ja luottamus opettajan työtä kohtaan säilyvät vahvoina ja että ikäluokan parhaat nuoret haluavat opiskella opettajiksi”, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa ne tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla suomalainen opettajankoulutus säilyy vahvana ja kansainvälisesti arvostettuna. Ohjelman keskiössä on opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen, jota tavoitellaan uudistamalla opettajankoulutus sen rakenteita, tavoitteita ja toimintatapoja myöten. Opettajankoulutuksesta ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä pyritään luomaan suunnitelmallinen ja yhtenäinen kokonaisuus. Opettajaksi opiskelevat totutetaan esimerkiksi rakentamaan jatkuvan oppimisen polkuja jo opiskeluaikana ja mentorointi vakiinnutetaan systemaattiseksi osaksi koulutusta.

"On tärkeää, että opettajat voivat kehittää omaa osaamistaan läpi työuran. Ohjelman tavoitteena on turvata tämä mahdollisuus jokaiselle opettajalle. Huomiota on kiinnitetty erityisesti nuorten opettajien ammattitaidon vahvistamiseen ja mahdollisuuksiin saada tukea", tiivistää ministeri Grahn-Laasonen. 

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma alleviivaa myös hyvien valintojen tekemistä jo opettajakoulutettavia seulottaessa.  Koulutuksen vetovoimaa pyritään lisäämään kiinnittämällä huomiota opetuksen innostavuuteen ja ajankohtaisuuteen, jotta parhaiten soveltuvat yksilöt hakeutuisivat opettajiksi. Esimerkiksi pedagogisia opintoja kehitetään, joustavan liikkumisen ja kaksoiskelpoisuuden rakenteellisia esteitä poistetaan. Lisäksi opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua erillisiin pedagogisiin opintoihin maisterin jälkeen vahvistetaan. Itse opiskelijavalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan valmiuksiin kehittyä ja toimia uutta luovana opettajana.

Muutoksia tuetaan luomalla yhteistyötä ja kehittämällä johtamista. Opettajankoulutuksessa esiin nousee yhdessätekemisen kulttuuri, yhteistyön tiivistäminen, verkostoituminen ja erilaisten yhteistyön mallien rakentaminen. Opettajankoulutuksen on annettava opettajille valmiudet ottaa vastuuta ja osallistua johtamisprosesseihin. Näin oppilaitoksista saadaan oppivia ja kehittyviä yhteisöjä, jotka ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, muutostuulet ja ennen kaikkea tarjoamaan laadukasta opetusta.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.10.2016. & Valtioneuvosto 14.10.2016.


Mainokset