Verkkosivut ovat tärkeä lähde jatko-opintosuunnitelmaa laatiessa

Abiturientit etsivät jatko-opiskelutietoa verkosta

Verkkosivut vaikuttavat jatko-opiskelupaikan valintaanVerkkosivut ovat abiturienttien mielestä tärkein lähde
jatko-opintojen suunnittelussa.

Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksessä Jännän äärellä otettiin selvää siitä, miten abiturientit kokevat opinto-ohjauksen tukevan siirtymistä jatko-opintoihin. Selvitys perustuu kyselyyn, joka toteutettiin maaliskuussa 2012. Kyselyyn vastasi yhteensä 1441 abiturienttia.

Kyselyyn vastanneiden abiturienttien mielestä tärkein tieto löytyy verkosta. Suurin osa abiturienteista piti jatko-opintopaikkojen verkkosivuja kaikista tärkeimpänä jatko-opintosuunnitteluun vaikuttavana tekijänä. Yli puolet vastanneista koki myös erilaiset abi-infot, opiskelupaikkojen esittelijät, koulutusoppaat ja oppilaitosten esitteet tärkeiksi lähteiksi jatko-opintosuunnittelussa. Lukioiden omia verkkosivuja ei koettu suunnittelussa tärkeiksi.     

Selvityksen mukaan abiturientit tarvitsevat omasta mielestään eniten opinto-ohjausta jatko-opintosuunnitteluun. He kokivat, että päävastuu jatko-opintoihin liittyvästä ohjauksesta on opinto-ohjaajalla, vaikkakin he kokivat pystyvänsä tekemään itsenäisiä päätöksiä jatko-opintojen suhteen.

Lähde: Suomen Lukiolaisten Liiton Jännän äärellä -selvitys (04.12.2012)

Palaa lukemaan lisää koulutusuutisia

Viimeksi päivitetty: 07 joulu 2012

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi