Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Julkaistu joulukuussa 2012

Kotityöpalvelujen yrittäjäksi Omniasta

Opiskelu Omniassa on joustavaa ja aikuisille sopivaksi suunniteltua. Opiskelu sujuu nimittäin mukavasti myös työn ohessa.

Omnian aikuisopistossa on tarjolla paljon yrittäjyyttä tukevia koulutusohjelmia ja ammattitutkintoja. Yrittäjyys on kotityöpalvelujen alalla erinomainen vaihtoehto, sillä kotityöpalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.


Omnian aikuisopistoYrittäjyyspainotteinen
kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Omnian aikuisopiston kotipalvelualan yrittäjyyden, eli kotityöpalvelujen ammattitutkinto auttaa kehittämään oman yrityksen eri osa-alueita systemaattisesti ja aikataulutetusti.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto, yrittäjyys kotityöpalvelualalla, on suunnattu alan yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville, jotka tarvitsevat täydentävää tai syventävää osaamista yritystoiminnan eri osa-alueille. Oma yritys ei ole aloittamisvaiheessa välttämätön, mutta tutkinnon kaikkien osa-alueiden suorittaminen edellyttää konkreettisia yrityksen perustamiseen johtavia toimenpiteitä.


Espoon Kotityöpalveluyrittäjät ry on toimiva verkosto

Espoon Kotityöpalveluyrittäjät ry on rekisteröity alkuvuodesta 2011. Nuoresta iästään huolimatta se on jo nyt verkosto, johon kuuluu toistakymmentä yrittäjää. Uudet, osaavat yrittäjät ovat myös tervetulleita, sillä töitä riittää.

Jäsenten juuret Omnian aikuisopistossa

Verkoston yrittäjät ovat kaikki suorittaneet kotityöpalvelujen ammattitutkinnon Omnian aikuisopistossa, mikä on tae vahvalle osaamiselle ja ammattimaiselle toiminnalle.

Eniten kysyntää on vielä toistaiseksi siivouspalveluille, mutta verkostosta löytyy jo muitakin palveluja, ja uusien toimijoiden myötä palvelujen tarjontaa voitaisiin edelleen monipuolistaa. Verkoston yrittäjät sijaistavat jo nyt toinen toisiaan ja isompia toimeksiantoja suoritetaan yhteisvoimin.

Siivouspalveluiden lisäksi tarjotaan jo nyt erilaisia asiointipalveluja, tekstiilihuoltoa ja puutarhan sekä kasvien hoitoa. Kysyntää olisi lisäksi muun muassa jalkojenhoitajan ja kampaajan palveluille sekä kotiruoan valmistukselle ja pienremonteille. Erilaisia kodin remonttireiskoja olisi siis myös hyvä olla; sähkö-, putki- ja puulalan osaajia kaivataan Espoon Kotityöpalveluyrittäjien verkostoon mukaan!

Espoon Kotityöpalveluyrittäjät rySekä verkosto että sen asiakaskunta kasvavat jatkuvasti

Verkoston yrittäjillä on kullakin jo noin 20–30 asiakasta, joiden suositusten myötä löytyy jatkuvasti uusia asiakkaita.

Kotityö- tai kiinteistöpalvelujen opiskelijoille on tässä mitä mainioin mahdollisuus työllistyä yrittäjänä. Verkostossa jo toimivat yrittäjät toimivat tutoreina ja löytävät verkoston kautta uudelle yrittäjälle ensimmäiset asiakkaat.

Omniassa koulutetaan myös muita ammattilaisia, jotka voisivat liittyä tähän verkostoon, esimerkiksi viherrakentajia, jalkojenhoitajia, kampaajia ja kosmetologeja. Myös muualla kuin Omniassa ammattikoulutuksen saaneet pienyrittäjät ovat tervetulleita mukaan verkostoon, jos he toimivat lähiseudulla. Hankkeelle on saatu rahoitusta työelämän kehittämishankkeena, ja näillä varoilla on tarkoitus kehittää sekä tarjottavia palveluja että asiakaspalvelua.

Kotityöpalveluyrittäjien omat verkkosivut ovat vasta tekeillä samoin kuin monipalvelukeskus sekä toimijoiden keskinäiseen viestintään, että verkoston asiakkaille. Tulevaisuuden suunnitelmissa on, että asiakas voisi ottaa yhteyttä, pyytää tarjousta tai tilata palveluita joko verkkosivujen kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.

Espoon kotityöpalveluyrittäjät ry:n jäsenet kouluttautuvat Omniassa jatkossakin ja seuraavat alansa kehitystä. He tutustuvat uusiin työvälineisiin ja työskentelytapoihin. Myös toiminnan ekologisuus on yksi tärkeistä kriteereistä. Näin taataan verkoston yrittäjien ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittyminen sekä kilpailukyky markkinoilla, joille lähivuosina tullee lisää tarjontaa, koska kysyntä on selvästi kasvussa.

Kuvassa: Anu Nöyhö


Kotityöpalvelujen ammattitutkintoKotipalveluasiakkaan näkökulma

Hanna Pajunen-Muhosen sylissä kieppuu nuorimmainen 4-vuotias Inka-Sofia ja Wendy-koira pyörittää palloa jaloissa, katsoen toivorikkaasti emäntäänsä, josko tällä olisi aikaa leikkihetkeen. Jos toimitusjohtajalla on neljä lasta neljän ja seitsemäntoista vuoden välillä, aviomies, koira ja talo, ei leikkihetkiin olisi aikaa ilman kotiapua.

Pajunen-Muhosten nykyinen kodinhoitaja Anu Nöyhö on käynyt perheessä vuodesta 2002 alkaen. Nöyhö oli vanha tuttu aikaisemmalta uraltaan perhepäivähoitajana.

Kun Nöyhö kertoi perustaneensa oman kodinhoitopalvelujen yrityksen, sovittiin siltä istumalta, että Nöyhö alkaa siivota myös Pajunen-Muhosen perheessä.

Kuvassa: Pajunen-Muhosten perhe

Tärkeimmät kriteerit kotipalvelujen valinnassa Pajunen-Muhoselle ovat:

  • ehdoton luottamus (sillä kodin avainta ei voi antaa kenelle tahansa)
  • työn laatu ja ammattitaito
  • yhteistyökyky ja joustavuus
  • sopiva hinta.


"Anu Nöyhö on tehokas ja ripeä töissään sekä sympaattinen ihminen”, kehuu Pajunen-Muhonen.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto valmisti yrittäjyyteen

Nöyhö perusti toiminimen suoritettuaan Omnian aikuisopistossa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon vuosina 2009–2010.  Aikuisopiskelijat ovat usein alan vaihtajia tai jo kauan alalla olleita, mutta ilman ammattitutkintoa olevia henkilöitä. Jos alan osaamista on jo käytännön työn kautta paljon, voi tutkinnon suorittaa lyhyessäkin ajassa. Käytännön harjoittelu tapahtuu verkostossa olevien yrittäjien mukana työpaikoilla. Opetus on joustavaa ja sujuu myös työn ohessa. Koulutuksessa on vahva yrittäjyysnäkökulma ja yrittäjyys kuuluukin useimpien suunnitelmiin.

Pajunen-Muhosilla käytetään jo nyt myös muita kotipalveluja. Perheellä on lastenhoitaja ja joskus on käytetty puutarhurin palvelujakin. Jos joku tarjoaisi kotiruokapalveluja, olisi Pajunen-Muhonen heti valmis asiakkaaksi. Olisi mahtavaa tulla kotiin valmiin ruoan tuoksuun ja viettämään laatuaikaa perheen kanssa puhtaaseen kotiin, unelmoi Pajunen-Muhonen.


Mainokset