Koulutuksellinen yhteistyö tukee työelämän ja opiskelijan tarpeita

Julkaistu maaliskuussa 2012

KAO

Koulutuksellinen yhteistyö tukee työelämän ja opiskelijan tarpeita

Teknologian kehitys on nopeaa ja sen vaikutukset ulottuvat korjaamoiden arkeen myös Kainuussa. Korjaamoissa tarvitaan alan uusinta tietoa ja uuden tiedon omaavia työntekijöitä. Kainuun ammattiopisto (KAO) vastasi työelämältä päin tulleisiin haasteisiin ja aloitti vuoden 2011 alussa raskaskalustomekaanikon ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

Kajaanin Wetterillä työskentelevä Timo Mensalo suoritti KAO:lla järjestyksessään ensimmäisen Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnon. Mensalo on valmistunut vuonna 2004 ajoneuvoasentajaksi ja vuonna 2007 metsäkoneasentajaksi. Valmistumisen jälkeen Mensalo on työskennellyt Ponssella. Vuoden 2010 alussa hän muutti Kajaaniin ja työllistyi Wetterille raskaskalustokorjaamon puolelle. Oltuaan seitsemän kuukautta talossa, Wetterin raskaskalustokorjaamon teknisen palvelun päällikkö Timo Sarjanoja tarjosi mahdollisuutta jatkaa opiskeluja KAO:ssa aikuiskoulutuksena järjestetyssä raskaskalustomekaanikon koulutuksessa.

Ammattitaitoisista raskaskalustomekaanikoista on pula, siksi ainut keino saada osaajia on kouluttaa heitä itse työpaikalla vanhempien mekaanikkojen opissa. Autoalan perustutkinto on hyvä pohja, josta jatkaa. Timo Mensalo itse oli halukas kouluttautumaan ja hankkimaan lisäosaamista, kertoo teknisen palvelun päällikkö Timo Sarjanoja.

Koulutuksesta on ollut molemminpuolista hyötyä. Työnantaja saa osaavan työntekijän ja työntekijä saa tarvitsemaansa osaamista, jota voi hyödyntää suoraan työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuva ohjaus kehittää työpaikkojen vuorovaikutussuhteita ja tarjoaa uusia haasteita työntekijöille, joskin tuo heille myös uusinta tietoa.

”Lisäksi Mensalo on käynyt maahantuojan merkkikohtaisia koulutuksia, joita järjestetään lähinnä Etelä-Suomessa. Hän on erittäin ahkera ja oppiva tekijä, kehittynyt viimeisen vuoden aikana todella paljon.”

Sarjanoja pitää erittäin tärkeänä sitä, että KAO järjestää koulutusta toteutukseltaan hyvin työelämää palvelevasti.

Koulutus on työantajalle investointi tulevaisuuteen, koska koulutetuille henkilöille on tänä päivänä kysyntää. Työnantajan kannattaa tänä päivänä kouluttaa nuoria.

Koulutus on tuonut omat haasteensa työpaikalle henkilöstöresursseihin, mutta luonut puitteet jatkuvalle kehittämiselle. KAO toteutti koulutuksen hyvin. Lähipäiviä oli sopivassa suhteessa koulutuksen kestoon, joten työt saatiin hyvin jaettua muille korjaamon työntekijöille, Sarjanoja kiittelee.

Rakaskalustomekaanikon koulutus toteutettiin työssäoppimislähtöisenä, jolloin oppiminen lähti käytännön työhön tarvittavasta osaamisesta ja teorian nivoutuessa siihen. Vuoden kestävä koulutus toteutettiin osittain verkossa. Lähipäiviä vuoden aikana oli 22 päivää.

Koulutuksessa oli juuri sopivasti lähipäiviä. Verkon käyttö mahdollisti joustavan tavan opiskella. Jos teoriasta jäi jotakin ymmärtämättä tai epäselväksi, kerrattiin verkossa opittuja asioita vielä lähipäivillä opettajan kanssa. Yhteistyön oppilaitoksen kanssa sujui hyvin, Mensalo kehuu. Koulutuksen toteutus motivoi omaan oppimiseen, kun teoriatietoa pystyi hyödyntämään heti suoraan työssä.

Tulevaisuudessa ammattiopetuksesta yhä enemmän tapahtuu työpaikoilla. Toiminta kehittyy tavoitteellisemmaksi ja työelämälähtöisemmäksi. Teoria ja käytäntö liitetään oikeasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tekniikka kehittyy vauhdilla ja alalle on kouluttauduttava. Nykyaikaista raskaskalustoa ei korjata enää ilman tietotekniikkaa ja sovelluksia. Viat paikannetaan vikadiagnoosien ja ohjelmien kautta. Tosin ohjelma ei aina kerro kaikkea, sillä kyseessä oleva vika voi olla laajempikin.

Kainuussa raskaankalustomekaanikoiden työvoimapulassa työssä oppijoillakin on merkitystä työntekijöinä.

Ammattinsa osaaville tekijöille on Kainuussakin kysyntää. Wetteri kouluttaa henkilöstökoulutuksena myös Mensalon jälkeen palkatun uuden henkilön vastaavassa koulutuksessa, päättää Sarjanoja.


Mainokset