Sivuston käyttötapa: Mobiili

Elokuvaus

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyisin
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Elokuvaus

elokuvaus

Elokuvaus

Elokuvauksen koulutus

Elokuvauksen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu elokuvaajia, joilla on persoonallinen näkemys ja jotka ovat oman ammattinimikkeensä johtavia osaajia. Opinnoissa opiskelija oppii hallitsemaan ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija kykenee hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja käytännöllistä toteutettavuutta. Elokuvan eri osa-alueiden taiteelliset ja tekniset perusteet sekä taiteellistekninen suunnittelu tulee koulutuksessa opiskelevalle tutuksi. Koulutuksesta valmistuneella on valmiudet persoonalliseen elokuvalliseen ilmaisuun yhdessätyöryhmän kanssa. Elokuvauksen opiskelija oppii tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta elokuva alalla, tarjota perusvalmiuksia ja -tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä antaa valmiuksia tutkimuksellisen työn perusteisiin.

Koulutukseen kuuluu yhteisiä opintoja elokuvataiteen ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa kuvaajan ammatin käytännöt ja ryhmätyötaidot tulevat opiskelijalle tutuksi. Elokuvaajan työhön perehdytään opiskelemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta, pienimuoroisissa harjoitteissa, ammattitekniikkaa käsittelevissä harjoituksissa ja todellisissa produktioissa. Koulutus on käytännönläheistä. Osa elokuvauksen opetuksesta keskittyy elokuvafestivaaleille, jotka syventävät elokuvaajan ammatin hahmottamista ja oppimista. Myös kansainväliset elokuvakoulujen kanssa järjestettävät työpajat kasvattavat ymmärrystä ammatin vaatimuksista ja auttavat verkostoitumisessa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. 

Taiteen kandidaatti työelämässä

Koulutuksesta valmistunut kuvaaja kykyenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan kuvaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon. Elokuvaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja televisiotuotannossa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Elokuvaus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen ja kelpoisuus

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti 

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi


Arvioinnit

Elokuvaus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.