Sivuston käyttötapa: Mobiili

Master's Programme in Creative Sustainability | Technology

Aalto-yliopisto
Length: 2 years
Language: English
Study allowances: Yes
Start date: Fall
Study pace: Full time
Location: Espoo

Master's Programme in Creative Sustainability | Technology

Creative Sustainability

Master's Programme in Creative Sustainability

M.Sc. Degree in Technology

The Master's Programme in Creative Sustainability is a cross-disciplinary Master’s degree programme of Aalto University School of Art and Design, School of Economics and School of Engineering.

The CS programme is a joint teaching platform of the Aalto University on sustainable design & business. It is built on a number of fundamental disciplines: urban planning, landscaping, design, construction planning and architecture, responsible business operations and industrial design in general.

Studying in the programme

The education in the programme enhances system approach and strategic thinking in all scales, from complex ecosystems, urban and industrial infrastructures, technologies, businesses to individual choices, in order to support sustainable future. It boosts re-thinking in design & architecture, business management, industrial management, and real estate.

The main aim of the CS programme is to develop competences and skills in the areas of project management, design, cross-disciplinary operations and activities, systematic sustainable design and sustainable business. The programme produces creative solutions for sustainable living, urban development, environmental planning and service production (e.g. welfare services).

The programme aims to train multidisciplinary professionals who can handle complex large-scale entities and work together with experts from diverse fields. Teaching language is English.

Creative Sustainability

Creative Sustainability on Aalto-yliopiston kansainvälinen ja poikkitieteellinen maisteriohjelma. Ohjelma kouluttaa kestävään suunnitteluun ja innovointiin erikoistuneita liikkeenjohdon ammattilaisia, arkkitehteja, insinöörejä ja muotoilijoita. Ohjelma tarjoaa myös sivuaineopintokokonaisuuden Aalto-yliopiston maisteritason opiskelijoille.

Kiinnostuitko opiskelusta Aallossa?

Voit tilata Aalto-yliopiston uutiskirjeen täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön, niin saat lisätietoa hakemisesta, opiskelusta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Hakeminen ja kelpoisuus

An appropriate Bachelor´s degree or an equivalent qualification.

Tutkinto / todistus

Master of Science in Technology | Diplomi-insinööri

Koulutuksen järjestäjä: Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa luodaan uutta tietoa ja ratkaisuja palvelemaan kestävän kehityksen päämääriä.  Ilmastonmuutokseen, energian riittävyyteen ja sen puhtauteen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät teemat ovat keskeisiä sekä tutkimuksessa ja opetuksessa.  Ympäristön hyvinvointiin, esteettisyyteen ja ihmisten terveyteen sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset edellyttävät jatkuvasti uusia ratkaisuja, joiden etsimisessä olemme mukana.

Insinööritieteiden korkeakoulu toimii yhdyskuntasuunnittelun, kiinteistötalouden, geomatiikan, energia- ja LVI -tekniikan, konetekniikan, kuljetusvälinetekniikan, rakenne- ja rakennustuotantotekniikan ja yhdyskunta- ja ympäristötekniikan aloilla.

Ota yhteyttä

Do you want more information about studies in Aalto University? Sign up for newsletter here!

You will receive more information about admissions, student projects and student life.

Errors
Business and economics
Arts and design
Science, technology, engineering and architecture

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto


Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi