Sivuston käyttötapa: Mobiili

Pukusuunnittelun maisteriopinnot

Aalto-yliopisto
Lyhyesti
Pituus: 2 vuotta
Opiskelukieli: englanti, suomi
Opintotuki: Kyllä
Opiskelumuoto: Päiväopinnot
Koulutuspaikkakunta: Helsinki
Koulutuksen järjestäjä: Aalto-yliopisto
Alkavat koulutukset
Helsinki
Syksyllä  (englanti)
Syksyllä  (suomi)

Pukusuunnittelun maisteriopinnot

pukusuunnittelu maisteri


Lavastustaide; Pukusuunnittelu

Pukusuunnittelun maisteriopintojen kuvaus

Lavastustaiteen maisteriohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on opiskelijan henkilökohtainen kehitys taiteellisissa käytännöissä, luovassa tutkimuksessa ja yhteistyössä sekä teoreettisessa ja kriittisessä ajattelussa. Lisäksi opinnoissa kehitetään opiskelijan ammatillisia valmiuksia elokuvan ja television sekä esittävien taiteiden projektien pukusuunnittelijana.

Pukusuunnittelun maisteriopintojen sisältö

Pukusuunnittelun maisteriopinnoissa kehitetään opiskelijan luovia, ammatillisia ja teknisiä taitoja ja valmiuksia näkemyksellisenä pukusuunnittelijana. Opiskelija voi kokeilla pukusuunnittelun kehittyneitä käsitteitä esittävän taiteen ja median erityisaloilla sekä osallistua taiteellisesti vaativiin tuotantoihin ja antaa niihin oma panoksensa pukusuunnittelun suunnitteluun liittyvien prosessien ja luovien prosessien avulla.

Pukusuunnittelun opinnot sisältävät yrittäjyysnäkökohtia, ajan ja talousarvion hallintataitoja sekä koulutusta yhteistyöhön perustuvan taiteellisen työn kehittämisessä ja ajatusten välittämisessä tekniselle ryhmälle. Opiskelija voi halutessaan keskittyä puvun historiaan, teoriaan ja tutkimukseen ja parantaa tutkimustaitojaan.

Opetus pukusuunnittelun maisteriopinnoissa perustuu käytäntölähtöiseen tutkimuslähestymistapaan, jossa opiskelijoiden henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon opintojen sisältöä suunnitellessa.

Sijoittuminen työelämään

Valmistunut opiskelija voi työskennellä esimerkiksi pukusuunnittelijana, puvustuksen suunnittelijana (costume concept artist), johtavana puvustajana, puvustusneuvonantajana, puvustusasiantuntijana, pukusuunnittelun opettajana, puvustusteoreetikkona, puvustustutkijana tai puvustusneuvojana.

Kiinnostuitko opiskelusta Aallossa?

Voit tilata Aalto-yliopiston uutiskirjeen täyttämällä alla olevan yhteydenottopyynnön, niin saat lisätietoa hakemisesta, opiskelusta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Hakeminen ja kelpoisuus

Alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta tai vastaavat opinnot.

Tutkinto / todistus

Taiteen maisteri

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelu korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Errors
Kauppatieteellinen ala
Taideteollinen ala
Teknillistieteellinen ala ja arkkitehtuuri

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi