Sivuston käyttötapa: Mobiili

Valokuvataide

Aalto-yliopisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Kysy lisätietoa
Viimeinen hakuaika: Kysy lisätietoja
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Valokuvataide

Valokuvataide

Koulutusohjelman tavoite

Valokuvataiteen kandidaatin tutkinto antaa monipuoliset valokuvaajan ammatilliset perusvalmiudet. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valokuvailmaisullisia taitoja, käsitteellistä ajattelua ja tutkivaa lähestymistapaa sekä antaa valmiudet jatkaa taiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee ajankohtaiset tekniset välineet ja materiaalit ja pystyy toimimaan työelämässä valokuvauksen eri aloilla. Opiskelu edellyttää kykyä hahmottaa ja ratkaista kuvalliseen ilmaisuun ja viestintään liittyviä ongelmia sekä kykyä työskennellä ja hankkia tietoa itsenäisesti. Valokuvataiteen kandidaatin tutkinto on suunniteltu siten, että se mahdollistaa työelämäyhteydet ja urasuunnittelun sekä kansainväliset opinnot.

Opintojen rakenne

Koulutusohjelman opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä pakollisista opinnoista, joihin kuuluvat taideopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Valokuvataiteen koulutusohjelmakohtaiset aineopinnot sisältävät muun muassa valokuvauksen teknisiä ja ilmaisullisia opintoja, kuvallisen viestinnän ja digitaalisen kuvan ja kuvankäsittelyn opintoja, historia- ja teoriaopintoja sekä opinnäytetyön.

Valinnaiset opinnot, sivuaineopinnot, työharjoittelujaksot ja kansainvälinen opiskelijavaihto mahdollistavat opiskelijoille opintojen yksilöllisen profiloinnin.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ensimmäisen opintovuoden aikana. Tähän suunnitelmaan on mahdollista sisällyttää myös korkeakoulun eri laitosten sekä soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.

Sijoittuminen työelämään

Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnot antavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä tai valokuvaajan tehtävissä mm. sanoma- ja aikakausilehdissä, museoissa, studioissa sekä kuvatoimistoissa. Valokuvaaja voi toimia myös kuvatoimittajana. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat jatkavat lähes poikkeuksetta maisterin tutkinnossa. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus ilman erillistä karsintaa jatkaa vastaavan koulutusohjelman maisteriopintoihin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Valokuvataide, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Tutkinto / todistus

Taiteen kandidaatti (TaK)

Koulutuksen järjestäjä: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelu korkeakouluTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Taideteollisen korkeakoulun ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen muodostama uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista.
Uusi korkeakoulu kokoaa ihmislähtöisten ympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen alueet sekä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvat tutkimuksen ja opetuksen alat. Korkeakoulun eri alojen yhteistyö ja vuorovaikutus haastaa teknologialähtöisen ajattelun ja tuo ihmis- ja käyttäjälähtöisyyden entistä keskeisemmäksi ympäristöjen luomisessa.

Korkeakoulun ainutlaatuisuus syntyy sen kyvystä yhdistää pitkän perinteen tuoma kokemus uuteen ajatteluun tavalla, joka mahdollistaa uudet luovat ratkaisut. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulusta valmistuu vahvan taiteellisen ja teknisen ammattitaidon hallitsevia taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin osaajia ja uudistajia.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa opinnoista Aalto-yliopistossa? Tilaa uutiskirje tästä!

Saat lisätietoa hakemisesta, opiskelijaprojekteista ja opiskelijaelämästä.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen, lähes 20 000 opiskelijan yliopisto. Yliopiston kansallisena tehtävänä...


Lue lisää oppilaitoksesta Aalto-yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Aalto-yliopisto yhteystiedot

Aalto-yliopisto

Kemistintie 1
02150 Espoo

 Näytä puhelinnumero
studies.aalto.fi


Arvioinnit

Valokuvataide ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.