Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Åbo Akademi
Sammanfattning
3+2 år
Svenska
Möjlighet till studiestöd
Hösten
Sista ansökan: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Vaasa
Kandi- ja maisteriohjelmat

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Vår inlärning är central för hur vi uppfattar vår omvärld och agerar som medborgare i samhället. Du som studerar inom pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete är nyfiken på hur omvärldens utveckling och olika utbildningsfrågor påverkar oss som individer och i grupp. Du vill arbeta för hållbar utveckling både i organisationer och på samhällsnivå och ser människan och hennes lärande som en del av den helheten. Utöver gedigen pedagogisk kunskap lär du dig under din utbildning att tänka analytiskt och handla konstruktivt, vilket ger dig färdigheter att arbeta som ledare i olika människonära uppgifter. Din breda kompetens och din förståelse för vår inlärning gör dig till en viktig sakkunnig, exempelvis i företag, på olika läroanstalter och i kommunala eller statliga organisationer.

Ditt huvudämne är antingen allmän pedagogik eller vuxenpedagogik. Du som vill bli lärare väljer pedagogiska studier för yrkeslärare som biämne, men annars kan du fritt välja din studieinriktning med biämnen från hela Åbo Akademi och även andra universitet. Till dina studier hör en praktikperiod där du förankrar ditt kunnande i arbetslivet. Under din utbildning övar du även dina språk- och kommunikationsfärdigheter, och om du vill kan du åka utomlands på praktik eller utbyte. Du som studerar pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete blir först pedagogie kandidat och därefter pedagogie magister.

Bonus: För duktiga pedagoger erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Du som pedagog i arbetslivet

Med allmän pedagogik eller vuxenpedagogik som huvudämne får du färdigheter att jobba med pedagogiskt ledarskap och lärande inom samhällets olika sektorer. Din arbetsgivare kan både vara inom den offentliga sektorn, företagslivet, olika organisationer eller den fria bildningen. I en mängd olika yrken har du möjlighet att jobba med människor, exempelvis som planerare, verksamhetsledare, personaladministratör, bildningsdirektör eller konsult. Den profilering du väljer hjälper dig nå din drömkarriär!

Bonus: För duktiga pedagoger erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen

Oppiminen vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja miten toimimme yhteiskunnan jäseninä. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijana sinua kiinnostaa, miten ympäröivän maailman kehitys ja koulutukseen liittyvät kysymykset vaikuttavat ihmisiin yksilöinä ja osana ryhmää. Haluat tehdä työtä kestävän kehityksen puolesta sekä organisaatioiden että yhteiskunnan tasolla ja näet ihmisen ja hänen oppimisensa osana tätä kokonaisuutta. Koulutus opettaa sinulle pedagogisen tiedon lisäksi analyyttistä ajattelua ja kykyä toimia rakentavalla tavalla ja sitä kautta valmiuksia erilaisiin ihmisläheisiin tehtäviin ja johtamiseen. Laaja-alainen osaaminen ja oppimista koskeva tietämys tekevät sinusta tärkeän asiantuntijan, joka voi työskennellä yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä kunnallisissa tai valtiollisissa organisaatioissa.

Pääaineesi on joko yleinen kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Jos haluat toimia opettajana, sinun pitää valita sivuaineeksi ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, mutta muuten voit vapaasti rakentaa oman opintokokonaisuutesi valitsemalla sivuaineita sekä Åbo Akademin koulutusohjelmista että muista yliopistoista. Opintoihin sisältyy harjoittelujakso, jonka aikana syvennät osaamistasi työelämässä. Koulutuksen aikana harjoittelet myös kieli- ja viestintätaitoja, ja halutessasi voit lähteä ulkomaille harjoitteluun tai opiskelijavaihtoon. Pedagogisen johtamisen ja kehittämisen opiskelijat valmistuvat ensin kasvatustieteen kandidaateiksi ja sen jälkeen kasvatustieteen maistereiksi.

Kasvatustieteilijä työelämässä

Yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä pääaineena opiskelleilla on valmiudet työskennellä pedagogisen johtamisen ja oppimisen parissa yhteiskunnan eri sektoreilla. Työnantajasi voi löytyä julkiselta sektorilta, yrityselämästä, erilaisista organisaatioista tai vapaan sivistystyön parista. Sinulla on useissa eri ammateissa mahdollisuus tehdä työtä ihmisten parissa, vaikkapa suunnittelijana, toiminnanjohtajana, henkilöstöhallinnossa, koulutusjohtajana tai konsulttina. Valitsemasi opinnot auttavat sinua kohti unelmauraasi!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville kasvatustieteilijöille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa!

För att beställa gratis information om Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Pe­da­go­gie kan­di­dat
  • Pe­da­go­gie ma­gis­ter

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Åbo Akademi

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett stort universitet i liten förpackning! Välj bland våra många huvudämnen och biämnen och skräddarsy din egen profil. Med stark studiegemenskap och nära kontakt mellan studerande och personal blir dina studier både roliga och smidiga hos oss....


Lue lisää oppilaitoksesta Åbo Akademi ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Åbo Akademi

Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

 Näytä puhelinnumero
www.abo.fi


Arvioinnit
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Ota yhteyttä

För att beställa information om Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, fyll i följande uppgifter: