Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sjukskötare (YH) | dagstudier

Arcada
Yhteenveto
3,5 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Helsinki
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Sjukskötare (YH) | dagstudier

Mål

Som sakkunnig sjukskötare från Arcada får du goda kunskaper i att möta, handleda och vårda patienter med olika grader av hälsa och sjukdom. Utbildningen ger dig kompetens att fungera i olika vårdsammanhang – allt från öppna mottagningar till intensivvårdsavdelningar. Du kan välja att jobba med barn, ungdomar, vuxna eller äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. Utbildningen till sjukskötare ger EU-kompetens.

Vårdarbetet, som styrs av etiska regler och principer, medför ett stort personligt ansvar och möjlighet till självutveckling. Det innebär arbete tillsammans med individen och närstående i multiprofessionella team. Yrkesverksamheten förutsätter också medverkan i planering, genomförande och utvärdering av förändringar inom vården. 

Utbildningens innehåll

Inom utbildningen studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård) medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

I grundstudierna ligger fokus på vårdandets värdegrund och etik, samt principer, lagar och förordningar som styr sjukskötarens arbete. Hälsofrämjande och patientsäkerhet är två viktiga inslag. Vikten av ett vetenskapligt tänkande poängteras jämsides med betydelsen av din personliga utveckling – ökad självkännedom, förmåga till inlevelse och ett etiskt förhållningssätt i relation till medarbetare och patienter.

Det vårdande perspektivet fördjupas sedan och du får de teoretiska, praktiska, personliga och metodiska kunskaper som krävs för att på ett professionellt och tryggt sätt kunna möta och vårda människor med ohälsa och lidande i olika åldrar samt i olika livs- och vårdsituationer.

Du utvecklar din yrkeskompetens genom möten med olika patienter och deras anhöriga, genom möten med andra professionella och genom att läsa och lära dig att utnyttja nya forskningsrön. Genom val av breddstudier och tema för ditt examensarbete fördjupar och demonstrerar du ditt expertkunnande inom vården.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Sjukskötare (YH), Sairaanhoitaja (AMK)

Arcada

Arcada 

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara­biastranden i Helsingfors. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: företagsekonomi, idrot, kultur, media, social- och hälsovård och...


Lue lisää oppilaitoksesta Arcada ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki

Arvioinnit
Arvioinnit
Sjukskötare (YH) | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(4,3)
Perustuu 3 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit