AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Centria-ammattikorkeakoulu, paikassa Ylivieska
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Lähde opiskelemaan konetekniikkaa! Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksessa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Tämä koulutus sopii sinulle, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa.

Centrian konetekniikan opinnoissa pääset tutustumaan monipuolisesti konetekniikan eri osa-alueisiin. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi mm. tuotanto- ja suunnittelutekniikka, toiminnanohjaus, koneautomaatio, materiaalitekniikka ja teknillinen mekaniikka. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten aikaisempaa konetekniikan osaamista ei vaadita. Opintojen aikana voit syventää osaamistasi digitaalisen suunnittelun puolella tai perehtyä tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia työllistyä mielenkiintoisiin tehtäviin.

Opintojen toteutus

Lähiopetusta järjestetään arkipäivisin Centrian Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja teemme tiivistä yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Opintoihin sisältyy paljon myös erilaisia projekteja ja osa opinnoista suoritetaankin yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Myös työharjoittelut kuuluvat olennaisena osana konetekniikan opintoihin ja ne ovat erinomainen mahdollisuus luoda kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Moni opiskelijamme saa kesätyön tai vakituisen työpaikan harjoittelun kautta.

Opintojen tavoitteet

Centriasta valmistunut konetekniikan insinööri osaa suunnitella ja mitoittaa koneita ja tuotantojärjestelmiä sekä osaa ottaa suunnittelussa huomioon erilaisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset. Hän osaa myös huomioida kestävän kehityksen periaatteet kaikessa ammatillisessa toiminnassa. Centriasta valmistunut insinööri osaa hyödyntää tietokoneavusteista laskentaa ja simulointia koneiden ja tuotantojärjestelmien toiminnan analysoinnissa. Konetekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia esimerkiksi koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotannon johtamis- ja kehitystehtävissä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä.

Opintojen sisältö

Centrian konetekniikan päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa.

Konetekniikan opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Konetekniikan opinnoissa voit suuntautua joko digitaaliseen suunnitteluun tai tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan.

Digitaalisen suunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit käyttämään moderneja, digitaalisia työvälineitä koneensuunnitteluprosessin eri vaiheissa. Opintojen aikana opit hyödyntämään käänteissuunnittelumetodia, jossa kohde muutetaan

digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla ja tulostetaan valmiiksi tuotteeksi 3D-tulostuksen avulla. Opit myös ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa.

Tuotantoautomaation ja robotiikan moduulin opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään käytännönläheisesti laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Centrian Vierimaantien kampuksen Robo3D Lab:ssa on Pohjois-Suomen monipuolisin laitteisto robotiikkaan, 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen ja XR-teknologiaan. Opintojaksoja toteutetaan projektimuotoisesti. Aiheet niihin tulevat yritysten ajankohtaisista tarpeista

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy 2023

  • Lähiopetus
  • Ylivieska
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Centria-ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 Kokkola

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Centriassa opiskelee lähes 4000 opiskelijaa ja vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain noin 40. Kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa....

Lue lisää oppilaitoksesta Centria-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu