AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatus | monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Helsinki
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatus | monimuotototeutus

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksesta valmistuu varhaiskasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilaisia. Se kouluttaa sekä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin että kirkon varhaiskasvatukseen.

Sosionomi (AMK) -varhaiskasvatuksen ohjaaja kohtaa työssään monissa eri tilanteissa olevia lapsia, nuoria ja perheitä. Koulutus antaa opiskelijalle vahvat valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja ymmärtää heidän elämäntilanteitaan. Sosionomi (AMK) -varhaiskasvatuksen ohjaaja auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia sekä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Valmistuttuaan hän osaa toimia eettisesti, ymmärtää elämän moninaisuutta ja kannustaa yhteisöllisyyteen.

Kirkossa toimiessaan varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänä on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen (lapsi- ja perhetyön) toimintaa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii myös yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa pedagogiset valmiudet varhaiskasvatustyöhön sekä edellytykset osallistavaan, tutkivaan ja kehittävään työotteeseen ja asiantuntijana toimimiseen.

Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kristillinen usko ja ihmiskäsitys. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää kristinuskon keskeistä teologista sisältöä ja ajankohtaista kirkollista keskustelua. Varhaiskasvatuksen ohjaaja tuntee seurakunnan toimintaympäristön, kristillisen kasvatuksen kokonaisuuden ja sielunhoidollisen lähestymistavan ja osaa soveltaa osaamistaan sekä yksilöä että yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opinnot, 210 opintopistettä, rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat ammatillisiin opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat:

  • Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
  • Osallisuus ja ohjaus 31 op
  • Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
  • Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
  • Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
  • Osallistava kehittäminen 42 op
  • Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 14 op

Koulutus toteutuu monimuotototeutuksena.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen ohjaaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...

Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu