Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaus

Haapaveden Opisto
Yhteenveto
2–3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
Syksyllä / joustavasti
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
marker Hakuaika käynnissä
   
Haapavesi
Ammatilliset perustutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen

Koulutuksen sisältö

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen suuntautumisvaihtoehto (tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja) muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta:

  • ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
  • yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
  • nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
  • osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen.

Lisäksi opintoihin kuuluu 35 osp valinnaisia tutkinnon osia kuten vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, liikkumisen ohjaaminen, ilmaisun ohjaaminen, luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen sekä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Lisäksi opiskellaan yhteisinä opintoina esim. viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista. Lisäksi on mahdollista suorittaa Humakin yhteisöpedagogi-tutkinnon AMK-väylät opintoja yhteensä 60 opintopistettä. Nämä opinnot tunnustetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa sellaisenaan.

Työpaikalla oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oleellinen osa kasvatus- ja ohjausalan opintoja ja osaaminen arvioidaan työpaikalla näytöissä. Käytännön työn kautta opiskelija pääsee tutustumaan useisiin erilaisiin alalla toimiviin organisaatioihin ja hyödyntämään hankkimiaan taitoja oppien koko ajan lisää.

Työpaikat voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten leireillä, kuntien nuoriso- ja vapaa-aikatoimissa, seurakunnissa, päiväkodeissa, kouluissa, aamu- ja iltapäiväkerhoissa, järjestöissä ja lastensuojelun yksiköissä, ikääntyvien palveluissa tai erilaisissa hankkeissa. Opiskelija voi myös suorittaa osan koulutuksesta ulkomailla erilaisissa työpaikoissa.

Koulutuksen toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan mahdolliset aiemmat opinnot ja osaaminen sekä suunnitellaan tutkinnon suorittamisen henkilökohtainen toteuttamismuoto.

Osaamista hankitaan oppilaitoksessa sekä työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskeluaika on 2–3 vuotta tutkinnosta ja hakijan taustasta riippuen. Aiemmin hankittu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa.

Väyläopinnot

Haapaveden Opisto tekee yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa tarjoten kasvatus- ja ohjausalan (KASO) opiskelijoilleen Humakin opintoja 60 op verran väyläopintoina.

Kaso-opiskelijan väyläopinnoilla Humakissa opiskelija täydentää perustutkinnon opintojaan Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa olevilla yhteisöpedagogi (AMK) opintojaksoilla korkeakoulutasoisiksi opinnoiksi ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan.  

Väyläopintojen laajuus on 60 opintopistettä, mikä vastaa ensimmäisen tutkintovuoden opintoja. Opinnot opiskeltuaan, opiskelija voi hakea Humakiin erillishaussa ja tullessaan valituksi, väyläopinnot hyväksi luetaan (ahot-prosessi) osaksi tutkintoa, ja opiskelija jatkaa opinnoissaan käytännössä toisen tutkintovuoden opintoja.

Väylät-opinnoissa opiskelija saa ohjausta opinnoissaan lukuvuoden ajan sekä Kasvatus- ja ohjausalan lehtorilta että Humakin lehtorilta. Humak-valmennus tapahtuu verkossa.

Opinnoissa hyödynnetään sekä opiston pienryhmää että kaikkien väylä-opiskelijoiden muodostamaa opiskelijayhteisöä. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisinä tehtävinä, osin ryhmätehtävinä. Opiskelun suunnittelussa hyödynnetään kaso-opintojen projekteja ja opintojaksoihin liittyviä toteutuksia. Tehtävät voivat olla myös puhtaasti verkkotehtäviä, joihin opiskelija osallistuu haluamanaan hetkenä lukuvuoden aikana.

Työelämässä

Valmistuneet nuoriso- ja yhteisöohjaajat voivat työllistyä muun muassa nuoriso-, erityisnuoriso- ja perhekotityöntekijöiksi sekä ohjaajiksi erilaisiin organisaatioihin.

Opinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa esimerkiksi yhteisöpedagogiksi, sosionomiksi tai liikunnan ohjaajaksi. Valmistumisen jälkeen osaamista voi syventää myös Haapaveden Opistossa esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa.​

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Henkilöt, joilla on jo jokin aiempi tutkinto, voivat hakea jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen.

Tutkinto / todistus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Haapaveden Opisto sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto on Pohjois-Pohjanmaalla Haapaveden kaupungin keskustassa sijaitseva kansanopisto. Opisto järjestää ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, yleissivistävää koulutusta sekä maahanmuuttajakoulutusta. Opistolla opiskelee noin 300 opiskelijaa. Opisto muodostaa tiiviin kampusalueen aivan Haapaveden kaupungin keskustassa. Kampus tarjoaa monikulttuurisen ja yhteisöllisen toimintaympäristön, jossa vuorovaikutuksella ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Haapaveden Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Haapaveden Opisto

Vanhatie 45
86600 Haapavesi

 Näytä puhelinnumero
www.haapop.fi

Arvioinnit

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.