Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ekonomi, magisterutbildning i handelsrätt

Hanken | Svenska handelshögskolan
Yhteenveto
2 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Heltid
Helsinki, Vaasa
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Ekonomi, magisterutbildning i handelsrätt

Mål

Magisterutbildningen i handelsrätt ger dig tillfälle att både fördjupa dig och öka din bredd inom ämnet. I de fördjupade kurserna kommer speciellt de inter­nationella handelsrättsliga aspekterna fram.

Inom magisterexamen kan studerande välja mellan olika inriktningar och härigenom specialisera sig inom ett visst område. Institutionen rekommenderar särskilt följande inriktningar: skatterättslig inriktning, marknadsrättslig inriktning och immaterialrättslig inriktning. Studerande kan dock även själva planera sin magisterexamen genom att välja de kurser som bäst motsvarar de egna behoven. I och med att handelsrättens kursutbud är brett och skall täcka flera relevanta rättsområden rekommenderas huvudämnesstuderanden att stöda det egna intresseområdet med ekonomiska, programbundna och valfria studier som direkt har anknytning till den studerandes val av inriktning. Härigenom skapas de synergier som gör att en examen i handelsrätt från Hanken innebär en differentierad kunskapsprofil, som är särskilt attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningens undervisningsspråk är svenska. En stor del av kurserna undervisas också på engelska.

Val av huvudämne eller specialisering

Skatterättslig inriktning

En skatterättslig inriktning i magisterexamen är en intressant och mångsidig utbildning för alla som är intresserade av att arbeta som skatteekonom i företag, hos myndigheter eller inom andra organisationer. Du får lära dig mer om skatternas roll för finländska företag och företagare. Du kan kombinera skatterätten med redovisningskurser. Av en skattekonsult förväntas inte endast kunskap om de relevanta skatterättsliga reglerna, utan också en övergripande kunskap om ekonomiska sammanhang och hur olika skattemodeller kan skapa mervärde. Efter godkänd arbetspraktik kan utbildningen ge kompetens för att avlägga CGR, GRM och OFR revisorsexamina.

Marknadsrättslig och immaterialrättslig inriktning

Företags agerande på marknaden regleras traditionellt genom lagstiftning gällande bland annat marknadsföring och konsumentskydd samt genom konkurrensrättsliga regler. Under de senaste åren har den spelplan företag agerar på förändrats radikalt på många sätt. Den ökande globaliseringen har för många företag öppnat vägen till hittills oåtkomliga marknader och exempelvis internet har i kombination med den teknologiska utvecklingen lett till helt nya virtuella marknader. Företagen har hittat nya kommunikationstekniker för att nå sina kunder och nya affärsmodeller har utarbetats. Medan uppkomsten av nya kommunikationstekniker aktualiserat nya juridiska frågor, exempelvis beträffande marknadsföringslagstiftningens tillämplighet och ändamålsenlighet, väcker exempelvis internethandeln frågor om vilket lands lagstiftning som skall vara tillämplig i olika situationer samt konsumentskyddsfrågor. En annan tydlig trend under de senaste åren har varit branding - vikten av företagets image på marknaden och skapandet av starka varumärken. Här behövs omfattande kunskap om den rättsliga regleringen ur ett internationellt perspektiv, inte minst genom att exempelvis varumärkesrätten är harmoniserad inom EU. Förutom att olaglig marknadsföring och varumärkesintrång kan stå företag dyrt, kan företag förlora enorma summor som eventuellt lagts ner på utarbetandet av juridiskt ohållbara varumärken. Syftet med den marknadsrättsliga inriktningen är att erbjuda ett utbildningsprogram som svarar mot behovet att experter inom marknadsrätt inom marknadsföringsbranschen, hos varumärkesagenturer samt inom företag överlag. Genom att kombinera marknadsrätt med studier i marknadsföring skapas en unik kunskapsprofil för dagens informations- och kommunikationssamhälle.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ekonomie magister

Hanken | Svenska handelshögskolan

Hanken | Svenska handelshögskolan

Hanken – Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolan är en av Nordens äldsta handelshögskolor. I dag är Hanken ett ledande internationellt ackrediterat universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Hanken har fem institutioner: Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Företagsledning och organisation Redovisning och handelsrätt Marknadsföring Nationalekonomi...


Lue lisää oppilaitoksesta Hanken | Svenska handelshögskolan ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hanken | Svenska handelshögskolan

Arkadiagatan 22
00101 Helsingfors


Arvoinnit
Ekonomi, magisterutbildning i handelsrätt ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kylteriksi kauppikseen 2021?

Valmennuskeskuksen valmennuskurssit – täysin uudet opetusvideot! Pitkällä Online-kurssilla jopa 382 oppituntia opetusta ja 7 harjoituskoetta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: