Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ekonomi, magisterutbildning i nationalekonomi

Hanken | Svenska handelshögskolan
Yhteenveto
2 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Helsinki
Maisteriohjelmat

Ekonomi, magisterutbildning i nationalekonomi

Mål

Nationalekonomi utgör grunden för de ekonomiska vetenskaperna. Ämnet erbjuder helhetsperspektiv och analysverktyg som kan tillämpas på ekonomiska frågeställningar från individ- och företagsnivå till bransch- och samhällsnivå såväl nationellt, internationellt som globalt. Nationalekonomin utgår från en logiskt konsistent struktur som bygger på välspecificerade och rationella beslutskriterier. Ämnet ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt belyser interaktionen mellan dessa olika typer av marknader.

Magisterprogrammet i nationalekonomi är uppgjort att erbjuda en utbildning som svarar mot den gängse internationella standarden bland de ledande universiteten i världen. Magistersprogrammet förverkligas i samråd med HECERs övriga partneruniversitet, vilket möljiggör ett extensivt kursutbud av hög kvalitet. Magistersprogrammet ger även en god grund för doktorandstudier i nationalekonomi.

Utbildningens innehåll

De mikroekonomiskt orienterade kurserna behandlar bl.a. konkurrensanalys med fokus på hur företag, organisationer och branscher skall organiseras för att fungera effektivt. Utbildningen presenterar speciellt metoder för analys av företagsstrategier ägnade att skapa konkurrensfördelar på konkurrensutsatta oligopolmarknader.

De makroekonomiskt orienterade kurserna studerar de övergripande ekonomisk-politiska problemen i samhället: Varför har vi arbetslöshet och vilka åtgärder kan minska arbetslöshetsproblemet? Varför är penningpolitiken delegerad till en oberoende centralbank? Vilka samhällsekonomiska snedvridningar och ineffektiviteter genereras av att de ekonomisk-politiska besluten fattas av politiker som är beroende av väljarnas gunst?

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ekonomie magister

Hanken | Svenska handelshögskolan

Hanken – Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolan är en av Nordens äldsta handelshögskolor. I dag är Hanken ett ledande internationellt ackrediterat universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Hanken har fem institutioner: Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Företagsledning och organisation Redovisning och handelsrätt Marknadsföring Nationalekonomi...


Lue lisää oppilaitoksesta Hanken | Svenska handelshögskolan ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Hanken | Svenska handelshögskolan

Arkadiagatan 22
00101 Helsingfors

Arvioinnit
Ekonomi, magisterutbildning i nationalekonomi ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.