Sivuston käyttötapa: Mobiili
Pituus: 3-4 vuotta
Opiskelukieli: suomi
Opintotuki: Kyllä
marker Hakuaika käynnissä
Opiskelumuoto: Päiväopinnot
Koulutuspaikkakunta: Helsinki
Koulutustyyppi: Lukiot ja erikoislukiot
Koulutuksen järjestäjä: Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Steinerlukio

Steinerlukio

Steinerlukio

Helsingin Rudolf Steiner -koulu auttaa opiskelijoitaan löytämään omat vahvuutensa. Se ei tarkoita omaan napaan tuijottelua, vaan sitä, että kaikkien on mahdollista löytää ne ominaisuudet ja voimavarat, joilla tässä elämässä pärjää – ja joilla tämä maailma muutetaan sellaiseksi kuin uudet sukupolvet sen haluavat nähdä.

Steinerkoulussa painotetaan tekemistä ja toiminnallisuutta. Taideaineita opiskellaan lukiossa runsaasti, opiskelijat osallistuvat leirikouluihin kotimaassa ja heillä on myös mahdollisuus kulttuurimatkaan ulkomaille.

12. luokan (lukion kolmannen vuosikurssin) opiskelijat tekevät valitsemastaan aiheesta itsenäisen päättötyön, joka on henkilökohtaisen osaamisen näyttö. Psykologiliitto palkitsi syksyllä 2009 erään oppilaan päätöstyön ”Varhainen vuorovaikutus ja sen tuki”. 12. luokalla opiskelijat tekevät myös koko luokan voimin näytelmän ja päättävät 12-vuotisen steinerkoulun kulttuurimatkaan, joka koulullamme suunnataan tavallisesti historialliselta, taiteelliselta ja yhteiskunnalliselta anniltaan parhaaseen kohteeseen: Roomaan tai Kreikkaan.

13. luokka valmentaa ylioppilaskirjoituksiin, joista meillä kirjoitetaan valtakunnallisesti jopa keskimääräistä paremmin arvosanoin.

Helsingin Rudolf Steiner -koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, joka järjestää vuosittain runsaasti tapahtumia ja teemapäiviä.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa saat täyttämällä sivun alareunassa olevan yhteydenottopyynnön, jolloin Helsingin Rudolf Steiner -koulusta otetaan sinuun suoraan yhteyttä toivomallasi tavalla!

Hakeminen ja kelpoisuus

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukioon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku.fi:ssä.

Ajatus opetuksen takana

Steinerpedagogiikan ihmiskuva perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisen kehittymisestä ja kasvusta. Sen tavoitteet ovat sekä yksilöllisiä että yleissivistäviä. Yksilöllinen tavoite merkitsee sitä, että kaikki opetus palvelee oppilaan yksilöllistä kasvua.

Tarkoituksena on kehittää oppilaan kykyjä siten, että hänessä kehittyisi vahvuutta oman ainutlaatuisuutensa löytämiseen ja ilmaisemiseen. Yleissivistyksellinen tavoite merkitsee kaikille yksilöille annettavaa laajaa, omakohtaisesti ymmärrettyä ja sisäistettyä yleissivistystä. Se on perusta sekä ajan tapahtumien tiedostamiselle että todellisen vastuun ottamiselle yhteiskunnan jäsenenä. Tälle ajatukselle perustuu perinteinen 12-vuotinen steinerkoulu. 13. luokka on ylimääräinen ylioppilasluokka.

Näytelmät, päätöstyöt ja eurytmia

Näytelmät

Jokainen oppilas osallistuu kouluaikanaan laajan näytelmän esittämiseen 12. luokalla.

Päätöstyöt

Jokainen oppilas tekee laajan itsenäisen päätöstyön valitsemastaan aiheesta Steinerkoulun 12. luokalla. Oppilaat myös esittelevät päätöstyönsä oppilaille, opettajille, vanhemmille ja muulle yleisölle sekä vastaavat aihetta koskeviin kysymyksiin.

Eurytmia

Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja puhe muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa ja kehitetään keskittymiskykyä. Koulussamme eurytmiaa opiskellaan kaikilla luokka-asteilla.

Steinerlukio

Projektit ja leirikoulut

Yhteiskuntakokonaisuudesta luodaan konkreettista kuvaa lukiossamme tarjottavilla maatalous- ja Lapin-leireillä, kulttuurileirillä ja työharjoittelulla. Lisäksi Helsingin Rudolf Steiner lukiossa on mm. 12. luokkien näytelmäprojekti ja muita tavanomaisesta koulutyöstä poikkeavia opintojaksoja.

Historian soveltavana kurssina oppilaat tekevät 12. luokan keväällä kulttuurimatkan johonkin ulkomaiseen kohteeseen, jossa perehdytään mm. kyseisen maan taiteeseen, arkkitehtuuriin, filosofiaan, musiikkiin, historiaan, politiikkaan ja tapakulttuuriin. Kohde valitaan kulttuurin lähtökohdista, joten ensisijaisia kohdemaita ovat Italia, Kreikka.

Lapin-leiri on maantieteen ja biologian soveltava pakollinen seitsemäs kurssi 10. luokalla. Kurssi kestää viikon ja on maksullinen. Leirillä tutustutaan pohjoisen luonnon ekologiaan ja Lapin paikalliseen kulttuuriin. Ohjelmaan kuuluu vaelluksia ja havaintojentekoa luonnossa.

Maatalousleiri on 11. luokalla suoritettava biologian soveltava kurssi. Oppilaat perehtyvät kahden viikon aikana maatalouteen ja viljelyyn, erityisesti biodynaamiseen ja luonnonmukaiseen tuotantoon. Oppilaat majoittuvat maalaistaloihin ja osallistuvat talon töihin. Leirillä tehdään leiripäiväkirja.

Yhdennellätoista luokalla oppilaat suorittavat kahden viikon mittaisen työharjoittelun teollisuudessa, palvelualoilla tai hoitolaitoksessa. Harjoittelusta valmistetaan leiripäiväkirja. Kyseessä on koulukohtainen soveltava kurssi.

Tutkinto / todistus

Ylioppilastutkinto

Ota yhteyttä oppilaitokseen

Täytä yhteystietosi, jos haluat tietää lisää koulutuksesta Steinerlukio.


Yhteydenottopyynnön avulla saat helposti yhteyden oppilaitokseen.


Oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä. Saat lisätietoja, jotta voit tehdä oikean koulutuspäätöksen.


Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu perustettiin Suomen ensimmäisenä steinerkouluna vuonna 1955. Se on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jossa on esiluokka 5–6-vuotiaille ja 13. luokka ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Koulussa on kaksi suomenkielistä luokkasarjaa, A ja C, sekä ruotsinkielinen luokkasarja B. Oppilaita on yli 900. Molemmat...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Helsingin Rudolf Steiner -koulu yhteystiedot

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Lehtikuusentie 6
00270 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.rudolfsteinerkoulu.fi

Arvostelut

Pähkinä (psykan opiskelija)   |   11.8.2011
Menin Steiner-lukioon peruskoulusta. Alussa tuntui hiukan sopeutumisvaikeuksia, mutta parissa viikossa ja Lapin-leirin aikana viimeistään pääsin tosi hyvin sisään ja ystävystyin luokkakavereitteni kanssa. Olen nyt yliopisto-opiskeljana ja pidän yhä tiiviisti yhteyttä lukiokavereitteni kanssa. En kadu! Löysin omat vahvuuteni (kuten koulun esittel...
Näytä kokonaan
          (5)