Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Historia

Miten ihmiskunta on selvinnyt pandemioista? Miksi sodat syntyvät? Miten globaali maailmantalous kehittyi? Miksi Suomi on hyvinvointivaltio? Jos sinua kiinnostavat nämä kysymykset, sinun kannattaa hakea historian kandiohjelmaan. 

Historian kandiohjelman opinnot kouluttavat sinusta historian asiantuntijan. Opinnoissa pääset perehtymään historian eri teemoihin ja aikakausiin, kuten Suomen historiaan, globaalihistoriaan, poliittiseen historiaan, sukupuolihistoriaan, aatehistoriaan ja keskiajan historiaan. Syvennyt myös historian tutkimusmetodeihin ja historiatutkimuksen luonteesta käytävään keskusteluun. Koulutuksen myötä opit huomaamaan, että aikamme yhteiskunnalliset ilmiöt eivät ole itsestään selviä, vaan erilaisten historiallisten muutosten ja prosessien seurauksia. Tämä auttaa sinua ymmärtämään ja arvioimaan niitä. Opit etsimään tietoa itsenäisesti ja kykenet myös esittämään omat mielipiteesi perustellusti ja selkeästi. 

Historian opinnot antavat sinulle 

  • valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. 
  • Opit erottamaan olennaiset asiat epäoleellisista ja ymmärtämään asiat niiden moninaisissa yhteyksissä.
  • Opiskelun myötä kehität omaa päättelykykyäsi, opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja kykenet soveltamaan tietojasi kriittisesti. 
  • Harjaannut myös lukemaan erilaisia ja erikielisiä historiallisia lähteitä. 
  • Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat sinulle monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saamasi ammattitaito ei liity vain yhteen ammattiin, vaan voit suuntautua monenlaisiin työtehtäviin ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille. Tämän takaa historian opinnoissa saavuttamasi uusien asioiden omaksumiskyky, joka on erityisen tärkeä muuttuvilla työmarkkinoilla. 
  • Ajallisesti perehdyt historian opinnoissa eri aikakausiin antiikista nykyaikaan saakka. 
  • Alueellisesti saat syventyä sekä Suomen ja Pohjoismaiden historiaan että Euroopan ja maailmanhistoriaan. 

Opintosi ovat monipuolisia ja koostuvat erilaisista lähiopetuksen muodoista ja kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistut kursseille, teet ryhmätöitä ja opiskelet erityyppisissä pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan opastamana pääset keskustelemaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa töissä voit tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehität ohjatusti ja käytännönläheisesti proseminaarissa. Tutustut opintojesi aikana digitaalisten ihmistieteiden menetelmiin ja digitoituihin lähteisiin. 

Uramahdollisuudet

Historian kandiohjelmassa suoritat kandidaatin tutkinnon. Se on alempi korkeakoulututkinto, joka jo itsessään pätevöittää sinut työelämän eri aloille. Suorittamasi kandidaatin tutkinto mahdollistaa syventymisesi maisteriopintoihin, joilla saavutat ylemmän korkeakoulututkinnon.

Historian kandiohjelman koulutus on laaja-alaista, mikä antaa sinulle hyvät lähtökohdat sopeutua muuntuville työmarkkinoille. Kandiopintojen loppuvaiheeseen kuuluvat asiantuntijuus- ja työelämäopinnot, joissa sinulla on mahdollista päästä tutustumaan omalta kannalta kiinnostaviin työllistymisvaihtoehtoihin. Opit myös tunnistamaan omaa asiantuntijuuttasi ja sanallistamaan osaamistasi työelämän kannalta relevantilla tavalla.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin! Heidän joukossaan ovat esimerkiksi historiasta valmistuneet ulkomaantoimittaja Janne Hopsu ja kustannuspäällikkö Outi Karemaa.

Pätevyys

Historian kandiohjelmassa voit hakeutua historian aineenopettajan koulutukseen. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto (maisteritutkinto), johon kuuluvat seuraavat opinnot: 

  • opetettavan aineen opinnot (oman tieteenalasi eli historian perus-, aine- ja syventävät opinnot, joiden lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot)
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, suoritetaan maisterivaiheessa; oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen kandiopintojen aikana)

Suorittamalla historian perus-, aine- ja syventävät opinnot saat historian opettajan kelpoisuuden sekä peruskouluun että lukioon. 

Voit hankkia pätevyyden myös muille ammattialoille, kuten esimerkiksi museoalalle, suorittamalla riittävän määrän kyseisen aineen opintoja. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Historia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.