Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 år
ruotsi
Möjlighet till studiestöd
På hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Heltid
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare

Vid kandidatprogrammet i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Kandidatprogrammet har sex finskspråkiga och tre svenskspråkiga studieinriktningar. Studieinriktningarna ger olika slags yrkeskompetens och expertis.

De finskspråkiga inriktningarna är specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De svenskspråkiga inriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. 

Samtliga studieinriktningar i kandidatprogrammen har följande kompetensområden:

1. Människans utveckling, lärande och interaktion

2. Undervisning och handledning

3. Utbildningspolitik, utbildningssystem och pedagogiska kulturer

4. Utveckling av arbetsliv och organisationer samt ledarskapskompetens

5. Forskning

Pedagogie kandidat- och magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans klasslärarbehörighet. 

När du är utexaminerad klasslärare

  • kan du arbeta som klasslärare i årskurs 1–6
  • är du expert på fostran, undervisning och lärande
  • känner du ditt pedagogiska ansvar och kan upprätthålla din yrkeskunskap och utveckla ditt arbete
  • har du förutsättningar att samarbeta med medlemmarna i skolsamfundet, eleverna, deras föräldrar och andra aktörer i samhället.

Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och är aktiva i samhället. Utbildningen ger förutsättningar att utveckla sitt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som bygger på forskningskunskap.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens flerspråkighetsprofilering syftar till att utbilda lärare med förmåga att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens.

Utbildningen betonar språkets roll för lärandet i alla ämnen och stöder därmed uppbyggnaden av en språkmedveten skola. Utöver den existerande mångfalden med elever från olika social, religiös och språklig bakgrund ökar mångfalden även tack vare ökad invandring. I utbildningen får lärarstudenten kunskaper om, färdigheter i och praktiska erfarenheter av att arbeta på ett jämställt och socialt rättvist sätt med alla elever oberoende av deras bakgrund.

Klasslärarstudierna består av föreläsningar, studier i grupp, projekt och undervisningspraktik, som utförs i partnerskolor.

När du blir antagen till utbildningen får du studierätt för både kandidat- och magisterexamen. Studieinriktningen för klasslärare är ett femårigt utbildningsprogram med pedagogik som vetenskapsområde. I studierna  ingår sammanlagt 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare. Utöver studier i pedagogik innehåller examen ämnesdidaktiska studier, dvs. studier med anknytning till undervisning i ämnen som lärs ut i den grundläggande utbildningen. Vidare innehåller studierna handledd undervisningspraktik,  valfria studier och studier i språk och kommunikation. De valfria studierna kan genomföras vid den egna fakulteten eller vid universitetets andra fakulteter och också vid andra universitet.

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Pedagogie kandidat och magister

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Ammatiksi eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen

Tule opiskelijaksi Suomen Diakoniaopistoon! Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta valmistutaan joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Tutustu myös SDO:n muihin koulutuksiin!