Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteet, erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kasvatustieteet, erityispedagogiikka

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Erityispedagogiikan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia, monialaisia ja joustavia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa.

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelija

  • ymmärtää oppimisen erilaisia edellytyksiä ja haasteita sekä oppii tukemaan erilaisia oppijoita pedagogisin keinoin.
  • osaa tarkastella oppimisen yksilöllisiä kehityspolkuja, oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä.
  • ymmärtää erityispedagogiikan merkityksen tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana.
  • näkee oppijoiden vahvuudet ja ymmärtää vahvuuksien olevan oppimisen suunnittelun ja toteutuksen yksi tärkeä lähtökohta.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuuteen ja niitä tukeviin sekä mahdollista riskiä aiheuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opinnot kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden.

Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintoja. Opetuksen ja pedagogisten interventioden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta koko kasvatusalalla sisältyvät opintoihin.

Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun, sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kasvatustieteet, erityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.