Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin opinnot antavat yhdessä käsityön aineenopettajan kelpoisuuden.

Käsityön aineenopettajaksi valmistuvat

  • ovat kelpoisia perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.
  • ovat kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita.
  • omaavat käsityön eri osa-alueiden taidollisen, tieteellisen ja soveltavan aineenhallinnan. 
  • tuntevat kasvatusvastuunsa, osaavat ylläpitää ammattitaitoa ja kehittää omaa työtä.
  • omaavat valmiudet käsityön alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön.
  • omaavat valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa.

Käsityönopettajan opintosuunnasta valmistuvat ovat käsityöalan asiantuntijoita, joilla on erilaisten opintoyhdistelmien kautta mahdollisuus hakeutua myös uudenlaisiin työtehtäviin vasta kehitteillä oleville alueille. Koulutusta luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Käsityönopettajan opintosuunnan keskeisenä tavoitteena on huolehtia käsityöstä ja käsityötaidosta perussivistyksen ja elämänikäisen oppimisen osana.

Opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua, projekteja ja opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Opintoihin sisältyvät kandi- ja maisteritutkinnossa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä käsityönopettajan pätevyyteen tarvittavat sisältöopinnot. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Valinnaisia opintoja on mahdollisuus suorittaa omassa koulutusohjelmassa, yliopiston muissa koulutusohjelmissa sekä muissa yliopistoissa.

Käsityötieteessä opintojen aihealueita ovat mm. suunnittelu- ja valmistusprosesseihin liittyvän tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun välinen vuorovaikutus, monimateriaalinen ongelmanratkaisu, työn organisointi ja arviointi, kestävä ja eettinen kuluttajuus sekä moniulotteinen käsityökulttuuri.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: