Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja

  • Mitä ja miten syömme nyt ja tulevaisuudessa?
  • Ymmärtävätkö nuoret rahan arvon ja teknologian merkityksen arjessaan? 
  • Haluatko työskennellä taitavana opettajana, kotitalousalan ammattilaisena ja kasvatusalan asiantuntijana? 

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa kotitalousopettajan opintosuunta on yksi hakukohde. 

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden kandiohjelmaa on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuasi 

  • ymmärrät arjen moninaisuutta erityisesti asumisen, kuluttajuuden, perheen, ruoan ja ravitsemuksen sekä teknologian näkökulmista, 
  • tunnistat kotitalouden voimavarojen merkityksen kestävässä hyvinvoinnissa, 
  • harjaannut käden taidoissa, taidon opettamisessa ja uuden luomisessa, 
  • osaat tarkastella oppijan kokonaisvaltaista oppimisympäristöä, 
  • ymmärrät kestävän arjen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen yksilöille, yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle sekä sosiaalisille, rakennetuille ja luonnonympäristöille. 

Kotitalousopettajan opintosuunnan osaamistavoitteiden lisäksi kasvatustieteiden kandiohjelman aikana saat perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.   

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia.   

Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.  Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik,  lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Sinun tulee suorittaa ensin kandidaatin tutkinto, jonka suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. Kun olet suorittanut sekä kasvatustieteen kandidaatin että maisterin tutkinnot, voit työskennellä kotitalousopettajana perusopetuksessa, lukio-opetuksessa sekä vapaan sivistystyön opetustehtävissä. Lisäksi tutkintosi valinnaisista opinnoistasi riippuen sinun on mahdollista toimia myös jonkin toisen opetettavan oppiaineen opettajana. 

Voit työskennellä myös kotitalousalan asiantuntijana erilaisissa alan asiantuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä, kuten esimerkiksi neuvonta-, markkinointi- ja suunnittelutehtävissä (esim. neuvonnan asiantuntija, ruokatoimittaja, yrittäjä, tuotepäällikkö, tutkija, suunnittelija). Kotitalousalan asiantuntijana voit tehdä työtä niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla.

Pätevyys

Kun olet suorittanut kotitalousopettajan opintosuunnassa sekä kasvatustieteen kandidaatin, että kasvatustieteen maisterin tutkinnot, saat kelpoisuuden toimia kotitalouden aineenopettajana perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Lisäksi saat valmiuksia aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.