Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Kotitalousopettajan opintosuunnan opinnot luovat perustan kotitalouden asiantuntijaksi kehittymiselle. Kandidaatin opintojen myötä opiskelijat saavat kuvan kotitaloudesta kokonaisuutena. Opinnot antavat perusvalmiudet kotitalouden taidoista ja tutkivan otteen käyttämisestä omassa työssä. Keskeisiä sisältöjä ovat perhe, kuluttajuus, ruoka, ravitsemus, asuminen ja ympäristö, joiden kautta perehdytään muuttuvaan arkeen ja sen hallintaan.  

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden kandiohjelmaa on, että opiskelija kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

  • ymmärtää arjen moninaisuutta erityisesti asumisen, kuluttajuuden, perheen, ruoan ja ravitsemuksen sekä teknologian näkökulmista,
  • tunnistaa kotitalouden voimavarojen merkityksen kestävässä hyvinvoinnissa,
  • harjaantuu käden taidoissa, taidon opettamisessa ja uuden luomisessa,
  • osaa tarkastella oppijan kokonaisvaltaista oppimisympäristöä,
  • ymmärtää kestävän arjen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen yksilöille, yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle sekä sosiaalisille, rakennetuille ja luonnonympäristöille.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelija saa perustiedot kotitalousalasta, kotitaloustieteellisestä tutkimuksesta ja menetelmistä sekä kotitalouden opettamisesta. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterikoulutukseen. Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot.

Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Opetusharjoittelussa keskitytään kotitalouspedagogisten taitojen kehittymiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Ammatiksi eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen

Tule opiskelijaksi Suomen Diakoniaopistoon! Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta valmistutaan joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Tutustu myös SDO:n muihin koulutuksiin!