Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Kiinnostaako sinua oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen? Onko tavoitteenasi valmistua erityisopettajaksi tai erityispedagogiikan asiantuntijaksi? Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa kouluttaudut opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Erityispedagogiikan opintosuunnassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto syventää valmiuksiasi toimia erityisopettajan ja erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävissä. 

Opiskelu erityispedagogiikan opintosuunnassa antaa valmiudet työskennellä koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tutkimus-, johtamis- ja hallinnollisissa tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Opintosuunnassa vahvistetaan opiskelijan eettistä ja vastuullista toimijuutta yhteiskunnassa sekä ohjataan häntä toimimaan erityispedagogiikan moninaisissa ja moniammatillisissa kysymyksissä.  

Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare.  Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle.

Uramahdollisuudet

Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi valmistuneet työllistyvät esimerkiksi erityisopetuksen tehtäviin eri koulutusasteilla. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet saavat kelpoisuuden toimia laaja-alaisena erityisopettajana.

Pätevyys

Erityispedagogiikan opintosuunnan erityisopettajasuuntautumisessa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat siis yhdessä kelpoisuuden antaa osa-aikaista erityisopetusta eli toimia laaja-alaisena erityisopettajana. Mikäli olet suorittanut kandidaatin tutkinnon jossain toisessa koulutuksessa ja haluat suorittaa maisterin tutkinnon erityisopettajasuuntautumisessa, voidaan sinulle määrätä täydentäviä kelpoisuusopintoja kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista. 

Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa erityisopetusta oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Opetus voi olla pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteisopetusta. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu