Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka

Tavoite

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Erityispedagogiikan opintosuunnassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto syventää opiskelijan valmiuksia toimia erityisopettajan ja erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävissä sekä antaa valmiudet työskennellä koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tutkimus-, johtamis- ja hallinnollisissa tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Erityispedagogiikan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että opiskelija maisterin tutkinnon suoritettuaan

 • on erityispedagogiikan ja erityisopetuksen asiantuntija ja kykenee toimimaan itsenäisesti erilaisia päätöksiä tehden ja rakentamaan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 • omaa valmiudet analysoida, arvioida ja ennakoida erityispedagogisia ilmiöitä sekä osaa kehittää ja arvioida omaa työtään tutkimuspohjaisesti sen hetkiseen yhteiskunnalliseen ja globaaleihin tilanteisiin liittyen.
 • osaa tuottaa tietoa erityispedagogiikasta sekä soveltaa sitä koulutuksessa ja kehittämisessä moniarvoisessa yhteiskunnassa
 • omaa valmiudet toimia yhteiskunnassa erityispedagogiikan vaikuttajina osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja kehittämällä verkostoyhteistyön keinoin erityispedagogiikan käytäntöjä
 • voi toimia laaja-alaisena erityisopettajana, jos on suorittanut erityisopettajan suuntautumisopinnot (ks. pätevyys).

Opintosuunnassa vahvistetaan opiskelijan eettistä ja vastuullista toimijuutta yhteiskunnassa sekä ohjataan häntä toimimaan erityispedagogiikan moninaisissa ja moniammatillisissa kysymyksissä.

Koulutuksen sisältö

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus,
 • opetus ja ohjaaminen,
 • koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit,
 • työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot ja
 • tutkimusosaaminen.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuutta tukeviin-, että mahdollisiin riskiä aiheuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opinnot kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden.

Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintoja. Opetuksen ja pedagogisten interventioiden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta koko kasvatusalalla sisältyvät opintoihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: