Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Onko tavoitteenasi valmistua kotitalousopettajaksi? Tai haluatko työskennellä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä tai kotitalousalan osaajana yhteiskunnassa? Kasvatustieteiden maisteriohjelman kotitalousopettajan opintosuunnassa kouluttaudut niin opetuksen ja oppimisen tehtäviin kuin myös kotitalousalan ja kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman kotitalousopettajan opintosuunnan opinnot muodostavat jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelman kotitalousopettajan opintosuunnan opinnoille. Kotitalousopettajan opintosuunnan maisterivaiheen opinnoissa syvennät tietojasi ja laajennat asiantuntijuuttasi kotitaloustieteestä.  

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • kykenet kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa, 
  • harjaannut tukemaan kotitalouksien toimintaa moniarvoisessa yhteiskunnassa, 
  • saat valmiuksia taidon tutkimukselliseen lähestymistapaan sekä taitojen kekseliääseen ja luovaan soveltamiseen, 
  • pystyt edistämään kestävää arkea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
  • osaat tutkimusperustaisesti kehittää arjen toimintoihin luovia ratkaisuja yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia ennakoiden.

Opinnoissasi saat myös valmiudet ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare.  Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. 

Uramahdollisuudet

Kun olet suorittanut kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot kotitalousopettajan opintosuunnassa, voit työskennellä kotitalousopettajana perusopetuksessa, lukio-opetuksessa ja vapaan sivistystyön opetustehtävissä. Opetustyön ohella voit työskennellä kotitalousalan asiantuntijana myös tutkimus-, markkinointi-, tuotekehitys-, neuvonta- ja tiedotustehtävissä sekä eri medioissa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja järjestöissä. Opettajan pedagogisista opinnoista onkin hyötyä opetustehtävän lisäksi myös asiantuntijatehtävissä, joissa arvostetaan johtamista, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hallita ryhmätilanteita. 

Pätevyys

Kun olet suorittanut kotitalousopettajan opintosuunnassa sekä kasvatustieteen kandidaatin, että kasvatustieteen maisterin tutkinnot, saat kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) ja vapaan sivistystyön tehtävissä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.