Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Itsenäiset maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja

Onko tavoitteenasi valmistua kotitalousopettajaksi? Tai haluatko työskennellä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä tai kotitalousalan osaajana yhteiskunnassa? Kasvatustieteiden maisteriohjelman kotitalousopettajan opintosuunnassa kouluttaudut niin opetuksen ja oppimisen tehtäviin kuin myös kotitalousalan ja kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman kotitalousopettajan opintosuunnan opinnot muodostavat jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelman kotitalousopettajan opintosuunnan opinnoille. Kotitalousopettajan opintosuunnan maisterivaiheen opinnoissa syvennät tietojasi ja laajennat asiantuntijuuttasi kotitaloustieteestä.  

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että maisterin tutkinnon suoritettuasi

  • kykenet kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa, 
  • harjaannut tukemaan kotitalouksien toimintaa moniarvoisessa yhteiskunnassa, 
  • saat valmiuksia taidon tutkimukselliseen lähestymistapaan sekä taitojen kekseliääseen ja luovaan soveltamiseen, 
  • pystyt edistämään kestävää arkea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
  • osaat tutkimusperustaisesti kehittää arjen toimintoihin luovia ratkaisuja yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia ennakoiden.

Opinnoissasi saat myös valmiudet ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare.  Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. 

Uramahdollisuudet

Kun olet suorittanut kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot kotitalousopettajan opintosuunnassa, voit työskennellä kotitalousopettajana perusopetuksessa, lukio-opetuksessa ja vapaan sivistystyön opetustehtävissä. Opetustyön ohella voit työskennellä kotitalousalan asiantuntijana myös tutkimus-, markkinointi-, tuotekehitys-, neuvonta- ja tiedotustehtävissä sekä eri medioissa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja järjestöissä. Opettajan pedagogisista opinnoista onkin hyötyä opetustehtävän lisäksi myös asiantuntijatehtävissä, joissa arvostetaan johtamista, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hallita ryhmätilanteita. 

Pätevyys

Kun olet suorittanut kotitalousopettajan opintosuunnassa sekä kasvatustieteen kandidaatin, että kasvatustieteen maisterin tutkinnot, saat kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) ja vapaan sivistystyön tehtävissä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu