Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? Haluatko kouluttautua yhteiskunnallisesti laaja-alaisiin, monipuolista kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin? 

Onko tavoitteenasi  

  • ymmärtää kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista 
  • saada valmiuksia sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja -tuottamiseen 
  • oppia tuottamaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja arviomaan kasvatuksen ja koulutuksen uusinta tutkimustietoa? 

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskuntatieteellisistä, koulutussosiologisista, organisaatiopsykologisista, kasvatuspsykologisista, historiallisista, filosofisista ja kulttuurisista näkökulmista. Myös tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymykset ovat keskeisiä. Opintosuunnan tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa ja saa kokonaisuutena opiskelijoilta erinomaista palautetta.  

Opinnoissasi saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista tutkimuslähtöisistä opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.  

Kasvatustieteiden maisteriohjelman suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatus sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Kasvatustieteiden maisteriohjelman ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik ja klasslärare. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu. Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle.

Uramahdollisuudet

Voit työskennellä kasvatustieteen maisteriksi valmistumisen jälkeen kasvatus- ja koulutusalan julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, kehitys-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Kasvatustieteilijät sijoittuvat hyvin esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina. 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosunnasta valmistutaan laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreille, mutta ei luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Voit kuitenkin hakea maisteriksi valmistumisen jälkeen opiskelemaan maksuttomina erillisinä opintoina järjestettävät opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.