Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kielet

Tavoite

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä.

Kandiohjelman opintosuunnat jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kielet, joiden opintojen aloittaminen edellyttää aikaisempaa peruskielitaitoa: englanti, espanja, italia, portugali, ranska, saksa, venäjä ja venäjä äidinkielenä.

Toisen ryhmän muodostavat kielet, joiden opinnot eivät edellytä aikaisempaa kielitaitoa: antiikin kreikka, arabia, eteläslaavilaiset kielet (erityisesti bosnia/kroaatti/montenegro/serbia), heprea, hindi, japani, kiina, korea, latina, latvia, liettua, swahili, puola ja tšekki. Huomaa, että näistä vain osa ottaa uusia opiskelijoita joka vuosi (ks. kohtaa ”Pääaineen ja erikoistumisalan valinta” alempana). Näihin kieliin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Kolmannen ryhmän muodostaa lingvistiikka, jossa tutkitaan ja vertaillaan kaikkia maailman kieliä ja etsitään ihmiskielten yhteisiä ominaisuuksia yleisen kielitieteen, fonetiikan ja kieliteknologian menetelmin. Myös lingvistiikkaan haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Ohjelma tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on hyvä kielitaito valitsemassasi kielessä ja osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Lingvistiikan opintosuunnassa opitaan erityisesti kielten analyysin yleisiä taitoja, joita voi soveltaa sekä tuttujen kielten että myös esimerkiksi pienten uhanalaisten kielten tutkimukseen.

Kandiohjelmassa opit kuvaamaan kielitaitoasi ja omia taitojasi kielen, kielenkäytön ja kielen kulttuuriympäristön asiantuntijana. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet jatkaa maisteriohjelmissa, joista voit valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa

  • saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi
  • opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi
  • opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä
  • tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun
  • perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä
  • opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä

 Lisäksi opit työelämän perustaitoja:

  • osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti
  • osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti
  • osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn
  • osaat esittää tietosi selkeästi muille

Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa.

Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja.

Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomaille, yleensä sellaiseen maahan, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kielet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele englannin kieltä ja tutustu eri kulttuureihin!

Haluatko opiskella ja parantaa vieraiden kielten taitojasi ja tutustua eri kulttuureihin? Alkio-opistossa opiskelet englantia ja akateemisen opiskelun taitoja kannustavassa ilmapiirissä.