Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla? Entä vähemmistökieliä ja monikielisyyttä ymmärtävän kielentutkijan tai asiantuntijan työstä? Kandiohjelmassa voit oman kiinnostuksesi mukaan valita opintosuunnaksesi joko kielen tai kirjallisuuden tai opiskella kumpaakin. Tämä kandiohjelma antaa sinulle mahdollisuuden opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi, finskan (suomi toisena kotimaisena kielenä) opettajaksi tai ruotsin opettajaksi. 

Kandiohjelman opintosuunnat ovat suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri (koulusivistyskieli muu kuin suomi), pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), nordiska språk (ruotsi äidinkielenä) ja nordisk litteratur.

Kielten opintosuunnissa suomi tai ruotsi voi olla äidinkielesi tai toinen kielesi, suomalais-ugrilaisista kielistä voit opiskella viroa, unkaria ja saamea tai pohjoismaisista kielistä norjaa, tanskaa sekä islannin kieltä, joista sinulla ei tarvitse olla aiempia opintoja. Kandiohjelmassamme voit opiskella myös romanikieltä. Kielten kautta tutustut myös kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opintojen kuluessa opit tarkastelemaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä ja niiden vaihtelua ja historiaa sekä saat valmiudet analysoida ja editoida kieltä ja sen käyttöä eri yhteyksissä. Opintojen jälkeen ymmärrät kielen, kielitaidon ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle ja sinulla on näkemys myös kaksi- ja monikielisyydestä ja sen merkityksestä. Osaat soveltaa oppimaasi kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. 

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot perehdyttävät sinut suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja kouluttavat sinusta kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijan. Koulutus tähtää opetus- ja tutkimusammatteihin sekä monenlaisiin tehtäviin eri kulttuurialoilla. Kuten kandiohjelman muut opintosuunnat, kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta antaa valmiuksia myös toimittaja- ja tiedotustehtäviin, kirjastoalalle sekä kulttuurihallinnon alueille.

Pohjoismaisen kirjallisuuden opinnot avaavat sinulle ovet kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja metodeihin sekä Pohjoismaisen kirjallisuuden historiaan ja nykytilaan. Opit lukemaan kirjallisuutta analyyttisesti ja kriittisesti sekä ymmärtämään kirjallisuuden tehtävät ja merkityksen yhteiskunnassa. Samalla saat hyvät valmiudet toimia kirjallisuuden ja kulttuurin parissa Suomessa, Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa. 

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä Suomen kielen ja kulttuurin opinnot antavat kielentutkimuksen menetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa. Opit lisäksi tarkastelemaan suomea toisena ja vieraana kielenä eri näkökulmista: monissa opetusryhmissä on suomea sekä äidinkielenä että toisena kielenä puhuvia, ja kieltä ja kielitaitoa tarkastellaan monesta suunnasta. Opinnoissa voit syventyä valitsemaasi kielentutkimuksen suuntaukseen, esimerkiksi keskusteluntutkimukseen, nimistöön, sanastoon, kielen rakenteen yksityiskohtiin, tekstien tutkimukseen, kielen käyttöön ja merkitykseen yhteiskunnassa, kielen muutokseen sekä kielitaitoon ja sen arviointiin. Opit myös kehittämään kriittistä ajattelua ja kielellistä ilmaisutaitoasi, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa.  

Saat myös mahdollisuuden suuntautua suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kulttuureihin, joiden kautta avautuu näkymiä toisaalta kielen historiaan ja toisaalta nyky-Venäjällä puhuttaviin suomensukuisiin vähemmistökieliin. Voit valita erikoisalaksesi myös Unkarin tai Viron kielen ja kulttuurin tai monitieteisen saamentutkimuksen.  

Suomen kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdyt kielen lisäksi suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen historiaan. Tutustut myös laajemmin suomalaiseen kulttuuriin ja saat perustiedot Suomen historiasta ja yhteiskunnasta. Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin kuuluu myös kielitaito-opintoja.  

Jos valitset opintosuunnaksesi pohjoismaiset kielet (ruotsi äidinkielenä tai ruotsi toisena kotimaisena kielenä), perehdyt ruotsin kielen rakenteeseen, käyttöön ja variaatioon sekä Suomessa että Ruotsissa. Opit ilmaisemaan itseäsi vakuuttavasti, lukemaan kriittisesti tekstejä sekä analysoimaan erilaisia yhteiskunnassamme esiintyviä tekstejä. Harjaannut näkemään, miten suullinen vuorovaikutus toimii, millä perusteilla paikannimiä ja henkilönnimiä annetaan ja miten kieltä käytetään sosiaalisessa mediassa. Perehdyt myös ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja Suomen kansalliskielten, suomen ja ruotsin, suhteeseen. Tutustut myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.  

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustut Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Harjoittelet kirjallisten teosten analyysia ja perehdyt kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin. Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa painottuvat nykykirjallisuus ja modernismi, perehtyminen kirjallisuuden eri lajityyppeihin sekä taito kirjoittaa kirjallisuudesta eri foorumeille. 

Pohjoismaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustut Pohjoismaiden kirjallisuuksien lajeihin, muotoihin, erityispiirteisiin ja kehitykseen eri aikakausina ja lisäät tietämystäsi maiden historiasta ja kulttuurista. Kirjallisuudentutkimuksen teorioiden ja metodien perustiedot opettavat sinut ajattelemaan analyyttisesti ja kriittisesti ja avaavat uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten ja kulttuurin toimintaa voi tarkastella. Opit esiintymään ja kirjoittamaan erilaisille yleisöille. Saat samalla hyvät valmiudet toimia kirjallisuuden kentällä Suomessa, Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa. 

Kandiohjelman työskentelytavat ovat monipuolisia. Pääset aktiivisesti kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi ja saat hyvät viestintätaidot työelämää varten. Opiskelumuotoja ovat luennot, harjoitus- ja projektikurssit ja erimuotoinen ryhmäopetus. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös verkkoympäristöä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele englannin kieltä ja tutustu eri kulttuureihin!

Haluatko opiskella ja parantaa vieraiden kielten taitojasi ja tutustua eri kulttuureihin? Alkio-opistossa opiskelet englantia ja akateemisen opiskelun taitoja kannustavassa ilmapiirissä.