Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku on käynnissä 7.1. klo 8 – 20.1. klo 15. Katso haussa olevat ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukset ja hae!

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Tavoite

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla? Entä vähemmistökieliä ja monikielisyyttä ymmärtävän kielentutkijan tai asiantuntijan työstä? Kandiohjelmassa voit oman kiinnostuksesi mukaan valita opintosuunnaksesi joko kielen tai kirjallisuuden tai opiskella kumpaakin. Tämä kandiohjelma antaa sinulle mahdollisuuden opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajaksi, finskan (suomi toisena kotimaisena kielenä) opettajaksi tai ruotsin opettajaksi.

Kandiohjelman opintosuunnat ovat suomen kieli, suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri (koulusivistyskieli muu kuin suomi), pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), nordiska språk (ruotsi äidinkielenä) ja nordisk litteratur.

Kielten opintosuunnissa suomi tai ruotsi voi olla äidinkielesi tai toinen kielesi, suomalais-ugrilaisista kielistä voit opiskella viroa, unkaria ja saamea tai pohjoismaisista kielistä norjaa, tanskaa sekä islannin kieltä, joista sinulla ei tarvitse olla aiempia opintoja. Kandiohjelmassamme voit opiskella myös romanikieltä. Kielten kautta tutustut myös kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opintojen kuluessa opit tarkastelemaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä ja niiden vaihtelua ja historiaa sekä saat valmiudet analysoida ja editoida kieltä ja sen käyttöä eri yhteyksissä. Opintojen jälkeen ymmärrät kielen, kielitaidon ja kirjallisuuden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle ja sinulla on näkemys myös kaksi- ja monikielisyydestä ja sen merkityksestä. Osaat soveltaa oppimaasi kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot perehdyttävät sinut suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja kouluttavat sinusta kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijan. Koulutus tähtää opetus- ja tutkimusammatteihin sekä monenlaisiin tehtäviin eri kulttuurialoilla. Kuten kandiohjelman muut opintosuunnat, kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta antaa valmiuksia myös toimittaja- ja tiedotustehtäviin, kirjastoalalle sekä kulttuurihallinnon alueille.

Pohjoismaisen kirjallisuuden opinnot avaavat sinulle ovet kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja metodeihin sekä Pohjoismaisen kirjallisuuden historiaan ja nykytilaan. Opit lukemaan kirjallisuutta analyyttisesti ja kriittisesti sekä ymmärtämään kirjallisuuden tehtävät ja merkityksen yhteiskunnassa. Samalla saat hyvät valmiudet toimia kirjallisuuden ja kulttuurin parissa Suomessa, Ruotsissa tai muissa Pohjoismaissa.

Koulutuksen sisältö

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä Suomen kielen ja kulttuurin opinnot antavat kielentutkimuksen menetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa. Opit lisäksi tarkastelemaan suomea toisena ja vieraana kielenä eri näkökulmista: monissa opetusryhmissä on suomea sekä äidinkielenä että toisena kielenä puhuvia, ja kieltä ja kielitaitoa tarkastellaan monesta suunnasta. Opinnoissa voit syventyä valitsemaasi kielentutkimuksen suuntaukseen, esimerkiksi keskusteluntutkimukseen, nimistöön, sanastoon, kielen rakenteen yksityiskohtiin, tekstien tutkimukseen, kielen käyttöön ja merkitykseen yhteiskunnassa, kielen muutokseen sekä kielitaitoon ja sen arviointiin. Opit myös kehittämään kriittistä ajattelua ja kielellistä ilmaisutaitoasi, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa.

Saat myös mahdollisuuden suuntautua suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kulttuureihin, joiden kautta avautuu näkymiä toisaalta kielen historiaan ja toisaalta nyky-Venäjällä puhuttaviin suomensukuisiin vähemmistökieliin. Voit valita erikoisalaksesi myös Unkarin tai Viron kielen ja kulttuurin tai monitieteisen saamentutkimuksen.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdyt kielen lisäksi suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen historiaan. Tutustut myös laajemmin suomalaiseen kulttuuriin ja saat perustiedot Suomen historiasta ja yhteiskunnasta. Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin kuuluu myös kielitaito-opintoja.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustut Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Harjoittelet kirjallisten teosten analyysia ja perehdyt kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin. Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa painottuvat nykykirjallisuus ja modernismi, perehtyminen kirjallisuuden eri lajityyppeihin sekä taito kirjoittaa kirjallisuudesta eri foorumeille.

Kandiohjelman työskentelytavat ovat monipuolisia. Pääset aktiivisesti kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi ja saat hyvät viestintätaidot työelämää varten. Opiskelumuotoja ovat luennot, harjoitus- ja projektikurssit ja erimuotoinen ryhmäopetus. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös verkkoympäristöä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: