Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Tavoite

Oletko kiinnostunut tuomarin, syyttäjän tai asianajajan töistä? Oletko kiinnostunut yhteiskuntaan vaikuttamisesta? Haluatko tutkinnon, jolla voit työskennellä hyvin monissa eri ammateissa? Kiinnostavatko sinua haastavat ja mielekkäät työtehtävät ja johtotehtävät? Oletko kiinnostunut kansainvälisistä töistä tai tieteellisen tutkimuksen tekemisestä? Oikeustiede antaa valmiudet toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä ja valmiudet vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät yleensä erittäin hyvin, ja lakimiehen ammatin yhteiskunnallinen arvostus näkyy myös palkkatasossa.

Jos siis et vielä tiedä, mikä sinusta isona tulee, tiedekunnassamme saat pätevyyden monenlaisiin tehtäviin ja tutkintomme suoritettuasi voit valita laajasta joukosta työtehtäviä sinua kiinnostavimmat.

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa voit tehdä kiinnostuksesi mukaan valinnaisia opintoja ja syventää osaamistasi ja ammattitaitoasi itseäsi kiinnostavista oikeudenaloista. Opit myös tieteellisen tutkimuksen tekemistä laatiessasi oikeustieteen maisterin tutkielman. Helsingin yliopiston tiedekunnan yhtenä vahvuutena on teoreettinen tutkimus, joten myös syvällinen oikeuden ja yhteiskunnan ymmärtämys kehittyy opintojen aikana.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ei varsinaisesti erikoistuta eli valita sitä oikeudenalaa, johon pätevöidytään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippumatta valintojen ja maisterin tutkielman sisällöstä maisterin tutkinnon suorittaneet saavat pätevyyden työskennellä lakimiesammateissa. Oikeustieteen maisterin tutkinto on virkatutkinto, eli se on lain mukaan kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja hallinnon alan virkoihin.

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelman suoritettuasi sinulla on:

 • Syvä ja monipuolinen tieteeseen perustuva ammattiosaaminen aloilla, jotka vastaavat ammatillista suunnittelua, kiinnostusta ja vahvuuksia 
 • Hyvä oikeuden ja yhteiskunnan monitasoisen vuorovaikutussuhteen ymmärrys
 • Hyvät tutkimus- ja tiedonhankintataidot, jotka ovat keskeisiä niin tutkimustyössä kuin oikeustieteen alan muissa työtehtävissä
 • Kyky toimia oikeuden ammattilaisena vaativissa ja monipuolisissa tehtävissä erityisesti oikeustieteen tutkimuksellisia valmiuksia hyödyntäen muuttuvassa moniarvoisessa ja globaalissa ympäristössä
 • Hyvät valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä yhteistyössä myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa 
 • Kyky syvälliseen oikeudelliseen argumentaatioon ja oikeuden ja yhteiskunnan kriittiseen arviointiin 
 • Kyky oikeudelliseen päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun ja oikeustieteellisen tiedon soveltamiseen käytännön tilanteissa sekä kyky ratkaisutilanteeseen liittyvän tiedon ja oikeudellisen aineiston kriittiseen arviointiin
 • Taito oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja syventämiseen
 • Hyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentaation taidot 
 • Kyky toimia sujuvasti alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Hyvä ymmärrys oikeuteen kytkeytyvistä eettisistä kysymyksistä sekä kyky toimia ammatti- ja tutkimusetiikan mukaisesti 
 • Laaja ymmärrys oikeustieteen maisterin tutkinnon tuottamista ammatillisista valmiuksista ja uravaihtoehdoista

Koulutuksen sisältö

OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta.

Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja tutkielmat. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Menesty oikeustieteen pääsykokeessa

Valmennuskeskuksen Turun Supertakuu-kurssilta pääsi oikikseen huimat 67 % viime keväänä. Varmista sisäänpääsysi – kursseja monilla paikkakunnilla!