Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2/2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Psykologia

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Tutkimuskohteina ovat muun muassa tunteet ja ajattelu, yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys sekä se, miten psykologiset ilmiöt perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. Psykologia tieteenalana hyödyntää monitieteisyyttä. Yhtymäkohtia on esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin. Psykologista tietoa voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeä tuntea ihmisen toiminnan ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Psykologisen tiedon tuottaminen vaatii tieteellisten tutkimusasetelmien ja tilastollisten menetelmien tuntemusta. Psykologian asiantuntija hallitsee keskeiset psykologiset ja käyttäytymistieteelliset teoriat ja menetelmät, sekä osaa soveltaa tätä tietoa yksilöiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kiinnostaako sinua esimerkiksi:

 • Miten ympäristö ja erilaiset biologiset tekijät vaikuttavat ihmisen kehitykseen?
 • Miten ihminen käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa tietoa?
 • Miten aivot toimivat?
 • Mitä on mielenterveys?
 • Miten ihmisen yksilölliset psyykkiset ominaisuudet vaikuttavat fyysiseen terveyteen?
 • Miten psykologista tietoa voidaan käyttää esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn?

Psykologian kandidaattiopinnoissa saat valmiudet vastata tällaisiin kysymyksiin tieteellisen tiedon perusteella.

Psykologian kandidaatin tutkinnon tavoitteena on:

 • Saat hyvän osaamisperustan psykologiatieteen eri osa-alueista, käsitteistä, teorioista ja tutkimusmenetelmistä 
 • Osaat hankkia psykologista tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tieteellistä tietoa muille
 • Aloitat perehtymisen kliinisen psykologin työhön

Lisäksi:

 • Tunnet työelämän tarjoamat mahdollisuudet psykologian alalla
 • Viestintä- ja kielitaitosi kehittyvät ja monipuolistuvat
 • Saat tiedolliset ja taidolliset perusteet psykologian maisteriopintoja varten

Psykologian kandidaattitutkinnon aikana perehdyt psykologian keskeisimpiin osa-alueisiin: neuropsykologiaan, kognitiiviseen ja havaintopsykologiaan, kehityspsykologiaan, persoonallisuus- ja terveyspsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan. Kaikille yhteiset pakolliset perusopinnot suoritettuasi voit keskittyä sinua kiinnostavaan tutkimus- tai sovellusalueeseen valitsemalla sitä aihetta koskevia valinnaisia aineopintoja.

Psykologian opiskelijana opit sekä tuottamaan itse tieteellistä tietoa että arvioimaan olemassa olevaa tietoa kriittisesti. Siksi psykologian kandidaatin tutkinnossa perehdytään psykologisiin tutkimusmenetelmiin jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Tiedon soveltaminen on tärkeää. Psykologin kliinisten taitojen opiskelu aloitetaan kandiohjelman aikana.

Tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi suoritat myös valitsemiasi muiden aineiden opintoja sekä äidinkielen, toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen opintoja, joissa hankitaan hyvä suullisen ja kirjallisen ilmaisun taito.

Opetus- ja opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja hyödyntävät erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Luento-opetuksen lisäksi tutkintoon kuuluu myös

 • harjoitustehtäviä joita tehdään sekä itsenäisesti että pienryhmissä
 • kokeellisten ja muiden tutkimusmenetelmien opiskelua käytännössä
 • kliinisten perustaitojen, kuten vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • tieteellistä viestintää

Suoritusmuotoja ovat esimerkiksi:

 • tentit
 • verkkokurssityöt
 • harjoituskurssien tehtävät ja lopputyöt
 • kirjallisuuskatsaukset
 • oppimispäiväkirjat ja suulliset esitykset

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja psykologian / filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Psykologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Varmista sisäänpääsysi lääkikseen

Valmennuskeskuksen lääketieteen kurssilaiset saivat 40 % kaikista lääketieteen aloituspaikoista vuosina 2018 ja 2017. Valmennuskurssin avulla sinäkin menestyt!