Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
   
Lähiopetus
Helsinki
Itsenäiset maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Kiinnostaako sinua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja tutkimukseen perustuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Haluatko haastaa omaa ajatteluasi feministisen teorian ja kriittisen tutkimusotteen avulla?  Pohditko risteävien erojen, kuten sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, koulutuksen taikka kulttuurisen taustan merkityksiä työelämässä taikka laajemmin yhteiskunnassa?   

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja opit tunnistamaan sekä tutkimaan erilaisia kulttuurissa ja työelämässä ilmeneviä eriarvoisuuksia. Opintojen aikana saat välineitä kriittiseen tutkimukseen ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen suomalaisessa ja globaalissa kontekstissa. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman monitieteisyys ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luovat inspiroivan alustan kehittää omaa akateemista asiantuntijuutta, joka soveltuu monien erilaisten alojen työtehtäviin ja urapoluille.     

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana: 

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella 
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä kansainvälisestä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin 
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot 
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa 
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä 
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään. 

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Uramahdollisuudet

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuttuasi osaat tarkastella kriittisesti erilaisia yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia, näiden ilmenemismuotoja ja mekanismeja yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueilla. Omilla kiinnostuksillasi ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle sijoitut työelämässä. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät sukupuolentutkimuksen tieteenalan syvällistä tuntemusta, kuten 

 • ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä 
 • valtion ja kuntien hallinnossa  
 • kansainvälisissä organisaatioissa 
 • humanitaarisissa tehtävissä 
 • eri alojen kansalaisjärjestöissä 
 • media- ja kulttuurialoilla 
 • yksityisellä sektorilla 
 • tutkimuslaitoksissa. 

Sukupuolentutkimuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet esimerkiksi tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviin asiantuntijatehtäviin suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa, valtionhallinnossa ja kuntasektorilla. Teema-alueita ovat olleet muun muassa monimuotoinen perhepolitiikka, sukupuolistuneen väkivallan ehkäiseminen ja ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen edistäminen. Tieteenalan tutkimusorienteisuus johdattaa luontevasti myös jatko-opintoihin ja tutkijaurapolulle. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.