Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Video

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita humanistisessa tiedekunnassa. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Helsingin yliopisto

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

Tavoite

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja opit tunnistamaan sekä tutkimaan erilaisia yhteiskunnassa ilmeneviä eriarvoisuuksia. Opintojen aikana saat välineitä tutkimukseen perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman monitieteisyys ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tekevät siitä ainutlaatuisen maisteriohjelman suomalaisissa yliopistoissa.

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana:

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti sukupuolentutkimuksen tieteenalan erityiskysymyksiin ja harjaannut sukupuolentutkimuksen lähestymistavan soveltamiseen ajankohtaisiin aiheisiin ja keskusteluihin. Vahva feminististen teoriasuuntauksien ja sukupuolen teoretisoinnin osaaminen muodostaa pohjan tieteenalan erityiskysymyksiin ja temaattisiin alueisiin syventymiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämiseen. Kaksivuotisen maisteriohjelman opintoihin sisältyy:

 • feministiseen teorian, filosofian ja käsitehistorian syventäviä opintoja
 • intersektionaalisuutta ja sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä opintoja
 • feminististä metodologiaa ja tutkimusetiikkaa syventävät opintojaksot
 • erityiskysymyksiä, teemoja ja keskeisiä käsitteitä käsittelevät opintojaksot
 • työelämän tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja johtamista syventävät opinnot
 • ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvia opintojaksoja
 • projektiosaamisen, tiimityöskentelyn ja ryhmänjohtamiseen liittyvien taitojen harjoittelua eri opintojaksoissa
 • valinnainen työharjoittelu
 • tieteellinen tutkielma (pro gradu)
 • vapaavalintaisia opintoja

Monitieteisyys sekä vapaavalintaisten opintojen osuus takaavat, että pystyt tekemään tutkinnostasi tarpeisiisi sopivan. Maisteriohjelmassa huomioidaan jo suorittamasi opinnot ja opintoihisi sisältyy henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops). Opiskelun aikana voit hakea työharjoitteluun esimerkiksi ministeriöihin ja niiden alaisiin organisaatioihin sekä erilaisiin järjestöihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Opiskele yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä aineita sekä kieli- ja viestintäopintoja!

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: