Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku on käynnissä 7.1. klo 8 – 20.1. klo 15. Katso haussa olevat ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukset ja hae!

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Video

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma kouluttaa kielen, kulttuurin ja kommunikaation asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää tutkimustietoa työelämässä. Uraseurantaraportit osoittavat, että meiltä myös työllistyt.

Helsingin yliopisto

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Tavoite

Maisteriohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut suomen kielestä, Viron tai Unkarin kielestä ja kulttuurista tai suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta. Maisteriohjelmaan kuuluu myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opintosuunta Suomen kieli ja kulttuuri.

Voit valita maisteriohjelmassa opintosuunnaksesi yhden seuraavista opintosuunnista:

 • suomen kieli
 • Viron kieli ja kulttuuri
 • Unkarin kieli ja kulttuuri
 • suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Lisäksi maisteriohjelmamme tarjoaa kaikille Helsingin yliopistossa opiskeleville avoimia valinnaisia opintokokonaisuuksia seuraavilta aloilta:

 • alkuperäiskansatutkimus
 • kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus
 • nimistöntutkimus
 • tietokirjallisuus

Voit valmistua maisteriohjelmasta aineenopettajaksi, kielten ja kulttuurien tutkijaksi tai suuntautua esimerkiksi media-, kustannus- tai viestintäalan asiantuntijatehtäviin. Lisäksi maisteriohjelma antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisissä tehtävissä, joissa tarvitaan suomen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien asiantuntemusta.

Maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Voit itse vaikuttaa opintojesi suoritustapaan ja aikatauluun ja täydentää osaamistasi valinnaisilla opinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi. Jos suuntaudut aineenopettajaksi, puolet opinnoistasi on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Maisterintutkinnon suoritettuasi:

 • olet kielen ammattilainen, jolla on kyky analysoida kieltä ja tarkastella sen avulla kulttuuria ja yhteiskuntaa
 • ymmärrät kielen jatkuvaa muutosta ja suhdetta ympäröivään maailmaan ja olet harjaantunut arvioimaan erilaisia viestejä ja kieliympäristöjä
 • tunnet oman opintosuuntasi teoreettisen viitekehyksen ja osaat hyödyntää sitä myös käytännön toiminnassa
 • osaat tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa ja sanallistaa opintosuuntaasi liittyvää tietoa muille sekä omalla alallasi että alasi ulkopuolella
 • pystyt seuraamaan ja tulkitsemaan alasi kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä ja toimimaan alasi asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä Suomessa ja kansainvälisesti

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelma kattaa suomen kielen ja sen eri sukukielet. Maisteriohjelmassa saat valmiudet tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan työskentelyyn. Rajaat ohjelman laajasta sisällöstä aihealueen, johon erityisesti haluat syventyä ja erikoistua. Oman erikoisalan lisäksi opintoihin kuuluu mm. oppialan historiaa ja yhteiskunnallisia kytkentöjä sisältäviä opintoja.

Maisteriohjelmassa on valittavana viisi opintosuuntaa. Oman opintosuuntasi valitset opintojesi alussa. Voit erikoistua suomen kieleen, Viron kieleen ja kulttuuriin, Unkarin kieleen ja kulttuuriin tai suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen, jolloin perehdyt tarkemmin itämerensuomalaisiin kieliin, saamelaisiin kieliin, mordvaan, mariin, permiläisiin kieliin, ugrilaisiin kieliin tai samojedikieliin ja vastaaviin kulttuuripiireihin. Jos olet oppinut suomen toisena tai vieraana kielenä voit valita Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan.

Sisältöjen kirjo tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tietojen ja ammattitaidon syventämiseen ja erikoistumiseen. Opinnoissa voit erikoistua opintosuunnastasi riippuen yhteen tai useampaan seuraavista tutkimuskohteista: diskurssi ja teksti, merkitys ja kielen rakenne, toisen kielen oppiminen, opetus ja käyttö, kieli ja vuorovaikutus, sosiolingvistiikka, kielipolitiikka ja kielisosiologia, kielikontaktit ja kielihistoria, vähemmistökielet ja monikielisyys, sanasto- ja terminologia, tietokirjallisuus ja tietokirjoittaminen, nimistö, sekä Viron tai Unkarin kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus.

Jos suuntaudut aineenopettajaksi, puolet maisterin tutkinnon opinnoista on maisteriohjelman opintoja ja toinen puoli aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Voit itse vaikuttaa maisteriohjelman opintojen suoritustapaan ja aikatauluun. Opinnot on mahdollista suorittaa käymällä kurssi tai tenttimällä vastaava kirjallisuuspaketti. Opetusmuodot vaihtelevat lukupiireistä luentoihin. Useimpiin kursseihin sisältyy opiskelua verkossa ja osa kursseista suoritetaan kokonaan verkossa. Suurin osa opintojaksoista on myös mahdollista suorittaa tenttimällä tai kirjallisin tehtävin.

Maisteriopintojen ytimenä on tutkielma, jonka laadit valitsemastasi aihepiiristä kokeneen asiantuntijan ohjauksessa. Tutkielman laatimista tukee seminaarityöskentely, jonka myötä harjaannut myös tieteelliseen keskusteluun sekä monipuoliseen tiedonhakuun ja tiedon tuottamiseen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: