Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tavoite

Luonnontieteiden perusta on ilmiöiden mallinnus ja mallien ratkaisu.  Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin.   Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista.  Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin.  Ohjelma vaatiikin sinulta tavallista enemmän sitoutumista oman osaamisen kehittämiseen ja opintojen tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun.  Opintokokonaisuutesi räätälöidään sinua varten lähtötietojesi ja mieltymystesi  mukaisesti, yhteistyössä ohjelman professorien kanssa.

Ohjelmalla on hyvin voimakas tieteellinen painotus ja se johtaa luontevasti jatko-opiskeluun fysiikan, matematiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen alalla.  Tavallisesti tämä tapahtuu jossain Kumpulan kampuksella olevassa tutkimusryhmässä.

Maisteriohjelman suoritettuasi

 • sinulla on vahva perusosaaminen valituilla luonnontieteen aloilla,
 • sinulla on hyvät analyyttisen ja laskennallisen ajattelun ja päättelyn taidot,
 • osaat soveltaa teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä eri alojen ongelmien analysointiin ja ymmärtämiseen,
 • osaat yleistää luonnontieteiden ilmiöihin liittyvää tietoa ja hahmottaa tämän tiedon sisäisiä yhteyksiä,
 • osaat laatia matemaattisia malleja luonnonilmiöille,
 • osaat ratkaista malleja analyyttisesti sekä numeerisesti.

Maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koulutuksen sisältö

Koulutusohjelman erityispiirre on sen laaja-alaisuus: se koostuu useista fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen moduuleista. Näistä sinulle valitaan sopiva kokonaisuus omien mieltymysten ja kandivaiheessa tehtyjen opintojen mukaan. Ohjelmaan kuuluu moduuleita mm. seuraavilta aloilta:

 • teoreettinen fysiikka
 • matematiikka
 • kosmologia ja hiukkasfysiikka
 • laskennallinen fysiikka
 • fysikaalinen kemia
 • laserspektroskopia
 • matemaattinen fysiikka ja stokastiikka
 • sovellettu analyysi
 • ohjelmistotekniikka
 • teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Kursseihin liittyy ryhmä- ja luento-opetusta, harjoitustehtävien ratkaisemista, kirjallisuuteen perehtymistä ja ryhmätyöskentelyä. Yleensä kursseilla on myös kokeita tai harjoitustöitä. Lisäksi opintoja voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä.

Hakeminen

Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.