Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskunnallinen muutos

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana opit tunnistamaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja, analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Helsingin yliopisto

Yhteiskunnallinen muutos

Tavoite

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Näiden tieteenalojen lähestymistapoja yhdistäen se tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Hae koulutusohjelman opiskelijaksi, jos olet kiinnostunut pohtimaan seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten toisten yhteisöjen, yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin?
 • Miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja miten historia on läsnä nykyajassa?
 • Mitä on kehitys? Miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään?
 • Miten kansainväliset poliittiset ja taloudelliset riippuvuudet ja ristiriidat ovat kehittyneet ja miten niitä on säännelty?
 • Miten talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessit kietoutuvat yhteen ja miten ne ilmenevät ihmisten arjessa eri aikoina?

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana opit tunnistamaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja, analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelma tarjoaa uramahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös tutkijoina, toimittajina, konsultteina sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Koulutuksen sisältö

Kandidaattivaiheen opinnoissa perehdyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina, eri paikoissa. Sinulle hahmottuu kuva historiallisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kytkennöistä.

Opintojen tavoitteena on laaja-alainen akateeminen asiantuntemus sekä tarkempi syventyminen itseä kiinnostaviin aiheisiin. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet.

Kandidaattivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa:

 • luentokurssit
 • seminaarit ja pienryhmäopetus
 • kuulustelut
 • esseetehtävät
 • ryhmätyöt ja esitelmät
 • oppimispäiväkirjat
 • tutkielmat
 • mahdollinen kenttätyö ja opiskelu ulkomailla

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Yhteiskunnallinen muutos ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.