AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenom (YH) | Företagsekonomi | flerformsstudier

Högskolan på Åland, paikassa Maarianhamina
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: separat ansökan
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: separat ansökan
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Tradenom (YH) | Företagsekonomi | flerformsstudier

Som företagsekonom är du alltid efterfrågad på arbetsmarknaden, både hos privata företag och inom den offentliga sektorn. Programmet ger en bred baskunskap inom ekonomiområdet och förbereder dig  för yrken som bland annat ekonomiansvarig, redovisare, personalutvecklare, ekonomichef, key account manager, marknadsförare eller inköpare med arbetsmöjligheter inom alla typer av organisationer. Du kan också starta eget företag.

Samarbete med näringslivet

Redan under studietiden får du god kontakt med näringslivet genom företagsbesök och gästföreläsare. I utbildningen ingår också praktik, där du använder dina nya kunskaper i verkliga arbetssituationer. Samtidigt får du visa din kompetens för framtida arbetsgivare.

Det finns också många alternativ för dig som vill studera utomlands.

Grundutbildning och specialisering

Under utbildningen läser du främst traditionella yrkesinriktade ämnen inom företagsekonomi som redovisning, marknadsföring och juridik. Dina studier börjar med ett grundläggande basår innan det är dags att välja inriktning.

Inom programmet har du möjlighet att fördjupa dig inom:

  • redovisning och ekonomistyrning
  • Human Resource Management (HRM) och ledarskap
  • sjöfart och logistik

Oavsett inriktning är målsättningen att du efter examen ska ha möjlighet att jobba i dagens och framtidens näringsliv, både nationellt och internationellt.

Hakeminen ja kelpoisuus

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

Tutkinto / todistus

Tradenom (YH), Tradenomi (AMK)