Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kulttuurituottaja (AMK) | kulttuurituotanto | päivätoteutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Jyväskylä, Kauniainen
Alkavat koulutukset
Jyväskylä Viimeinen hakuaika
Syksyllä 
Yhteishaku
Kauniainen
Syksyllä 
Yhteishaku

Kulttuurituottaja (AMK) | kulttuurituotanto | päivätoteutus

Tavoite

Kulttuuria, taiteita, tuottamista, johtamista, rahoitusta ja viestintää samassa tutkinnossa

Kulttuurituotannon koulutus tuottaa vahvaa osaamista luoville toimialoille. Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon opinnot valmentavat toimimaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin sekä toimintaedellytysten luomiseen osaamisintensiivisille aloille.

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen yhdyspinnoilla, yhdessä esimerkiksi teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Opinnoissa korostuvat aidot työyhteisöt, kokeilukulttuuri ja digitaalinen työote

Opiskelija pääsee mukaan työelämän kanssa tehtäviin aitoihin projekteihin opintojen alusta lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi. Opinnoissa korostuu kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen ja digitaalinen työote sekä uudet toimintaympäristöt.

Kulttuurituottajan AMK -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää alan toimintamalleja.

Koulutuksen sisältö

Persoonallinen ammattitaito myös digikampusta hyödyntäen

Kulttuurituotannon opinnot rakentuvat yleisistä, ammatillisista, ammatillisesti syventävistä ja kehittämistoiminnan opinnoista. Lisäksi opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla. Opetussuunnitelma rakentuu laajemmista opintokokonaisuuksista, jotka kehittävät ja syventävät kulttuurituottajan osaamista. 

Opiskelu on pääsääntöisesti kampuksilla tapahtuvaa päiväopetusta. Myös päivätoteutuksen opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Humakin digikampuksella tarjottavia verkko-opintojaksoja, ja siten tehdä opintojaan joustavammin tai nopeammassa tahdissa. 

Valmentajapedagogiikka tukee opintojen etenemisessä

Opiskelu perustuu opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HEKS). Suoritettavien opintojen laajuus ja suoritusaika määräytyvät HEKSin perusteella, jossa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus, aikaisemmat opinnot ja muulla tavalla hankittu osaaminen (AHOT). Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma henkilökohtainen valmentaja, joka auttaa ja tukee opintojen etenemisessä. 

Opinnoissa tarvittava tekninen välineistö

Opiskeluun tarvitset kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, mikrofonillisen headsetin ja web-kameran. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kulttuurituottaja (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki


Arvioinnit

Kulttuurituottaja (AMK) | kulttuurituotanto | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.