Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus | työyhteisön kehittäjä

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
1,5–2,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotokoulutus
Helsinki
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus | työyhteisön kehittäjä

Opiskele työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtäviin

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon työyhteisön kehittäjän opinnot antavat sinulle laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen myötä sinusta kasvaa kehityshakuinen ja uudistumiskykyinen HR-osaaja tai muussa roolissa työskentelevä kehittämistyön. 

Työyhteisön kehittäjänä sinulla on mahdollisuus sijoittua työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Sinulla on perusvalmiudet toimia myös yrittäjinä esimerkiksi henkilöstöalan tehtävissä.

Työelämän pelisäännöt ja työhyvinvointi tutuksi

Koulutuksen sisällöllisinä painopisteinä ovat työelämän pelisäännöt ja toimivat käytännöt sekä osallisuuden ja sujuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys työyhteisön toiminnassa. Työhyvinvointia tarkastellaan ja kehitetään keskeisenä työyhteisön menestystekijänä. 

Sinulle kehittyy myös vahva yhteiskunta- ja työelämätietous sekä taidot toiminnan organisoimisesta ja johtamisesta. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kehittämisprosesseja ja -projekteja sekä edistää yhteisöllistä kehittämistoimintaa. 

Työyhteisön aidot tarpeet ovat opinnollistettavissa

Monimuoto-opinnot kytkeytyvät tiiviisti työelämän muutostarpeisiin. Opiskelijan oman työpaikan tarpeet voidaan ottaa opinnoissa huomioon opintotehtävissä ja erityisesti opinnäytetyössä. Työn opinnollistamisen kautta opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään arkipäivän työympäristössään.

Koulutuksesta taidot käytännöntaitoihin  ja vuorovaikutukseen

HR-ammattilaisen ja työyhteisön kehittäjän osaamisen ytimessä on hyvän teknisen osaamisen lisäksi yhteisöllisyyttä vahvistava vuorovaikutusosaaminen, jolla rakennetaan toimivaa ja tuottavuutta lisäävää organisaatiokulttuuria. Tarkoituksena on kehittää tätä osaamista työyhteisöjen kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. 

Työyhteisön kehittäjän, yhteisöpedagogi (AMK), ammattitaidon keskeisiä sisältöjä: 

  • osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamien työyhteisössä 
  • vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen 
  • HR-prosessien ja työsuhdeasioiden hallinta 
  • työhyvinvoinnin kehittäminen 
  • johdon tuki erilaisissa HR- ja kehittämisprosessissa 
  • arviointiosaaminen 
  • yrittäjyys ja sen tukeminen. 

Monimuoto-opiskelu työn ohessa

Monimuoto-opinnoissa tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta lähiopetukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta irrottautua työstä noin kolmeksi arkipäiväksi kuukaudessa. Lisäksi verkko-opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät vaativat oman ajallisen panostuksensa. 

Opintoihin liittyvät tehtävät pyritään suorittamaan mahdollisimman pitkälle siten, että ne liittyvät opiskelijan oman työn tai oman työyhteisön kehittämiseen. Näin opinnoista voi koitua välitöntä hyötyä sekä henkilökohtaisesti että koko työyhteisölle. 

Osa opiskelusta tapahtuu verkossa, jota varten opiskelija tarvitsee tietokoneen ja riittävän tehokkaan verkkoyhteyden sekä mielellään web-kameran ja sankakuulokkeet. 

Monimuoto-opintoihin hakeutuvalta edellytetään aiempaa työkokemusta ja alasuuntautuneisuutta, joita koskevat esitiedot pyydetään toimittamaan ennakkoon etukäteistehtävässä 10.4.2019 mennessä.  Opintoihin sisältyvä harjoittelu voidaan hyväksilukea aiemmalla työkokemuksella tai se voidaan suorittaa opintojen aikaisissa työ- tai hankeympäristöissä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki

Arvioinnit

Yhteisöpedagogi (AMK) | monimuotototeutus | työyhteisön kehittäjä ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Tähtäätkö VAKAVAsti opettajaksi?

Valmentaudu VAKAVAan ja soveltuvuuskokeisiin sekä suorita kasvatustieteen perusopinnot (JY 25 op). Kelan opintotuki. Aloita tammikuussa.