Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Päiväopinnot
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku
Alkavat koulutukset
Jyväskylä Viimeinen hakuaika
Syksyllä 
Yhteishaku
Kuopio
Syksyllä 
Yhteishaku
Nurmijärvi
Syksyllä 
Yhteishaku

Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu entistä enemmän työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä.

Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jossa vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi.

Koulutuksen sisältö

Yhteisöpedagogin osaamisperustana yksilö, yhteisö, kasvu ja kehittäminen sekä kansainvälisyys. Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon ydinkompetensseihin, jotka ovat

  • yhteisöllinen,
  • pedagoginen,
  • yhteiskunnallinen ja
  • kehittämisosaaminen.

Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen edistämisessä. Opetussuunnitelman opintokokonaisuudet on kuvattu kompetenssiperustaa tarkentaviksi kokonaisuuksiksi siten, että ne tekevät näkyväksi yhteisöpedagogin ammatillisen osaamisen ytimet. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä.

Tutkinnon ja opintojen perustana ovat Humakin strategiset vahvuusalueet "nuorisotyö ja yhteisöllisyys" sekä "järjestötyö, yhteisöjen kehittäminen ja kotoutuminen". Osa opinnoista toteutetaan myös kulttuurituotannon ja tulkkauksen opiskelijoiden kanssa yhteisinä. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki


Arvioinnit

Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.