Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku
Alkavat koulutukset
Jyväskylä
Syksyllä

Kuopio
Syksyllä

Nurmijärvi
Syksyllä

Turku
Syksyllä

Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus

Yhteisöpedagogi (AMK) opinnoilla nuoriso- ja järjestötyön sekä moninaisen yhteiskunnan kehittäjäksi

Yhteisöpedagogitutkinnosta valmistuu arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Työelämä toimii oppimisympäristönä

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu entistä enemmän työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jossa vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi.

Kansainvälisyys ja kokeilukulttuuri syventävät ammattitaitoa

Yhteisöpedagogin opinnot mahdollistavat harjoittelujaksojen suorittamisen kansainvälisessäkin toimintaympäristössä.Opinnoissa korostuu innovaatiotoiminnan lisäksi kokeilukulttuuriin liittyvä osaamisen kehittäminen sekä digitaalinen työote ja toimintaympäristö.

Yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja yhteisöpedagogin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Päivätoteutuksessa oppiminen toteutuu lähiopetuksena kampuksilla ja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Päivätoteutuksessa itse- ja ryhmäreflektointitaidot uuden oppimisen äärellä korostuvat, eikä aikaisempaa toimialan kokemusta vaadita. Opinnot sisältävät yhteisöllisen oppimisen lisäksi myös itsenäistä opiskelua. Päivätoteutuksessa opiskelija saa sekä valmentajien ja valmennusryhmän yhteisöllisen tuen että raamin opintojen edistämiseen. Päivätoteutuksessa opiskelija kehittää omaa osaamistaan aidoissa toimialan oppimisympäristöissä ja rakentaa tärkeää työelämäverkostoa.

Opiskelija tarvitsee Humakin digioppimisympäristöissä opiskelua varten tehokkaan internet-yhteyden, tietokoneen ja mikrofoni-kuulokesetin sekä web-kameran. Yksityiskohtaisempaa tietoa teknisistä vaatimuksista on näkyvillä Humakin verkkosivuilla ja wikissä.

Yhteisöpedagogin osaamisperustana yksilö, yhteisö, kasvu ja kehittäminen sekä kansainvälisyys

Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon ydinkompetensseihin, jotka ovat

  • yhteisöllinen,
  • pedagoginen,
  • yhteiskunnallinen
  • organisaatio- ja kehittämisosaaminen.

Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen edistämisessä. Opetussuunnitelman opintokokonaisuudet on kuvattu kompetenssiperustaa tarkentaviksi kokonaisuuksiksi siten, että ne tekevät näkyväksi yhteisöpedagogin ammatillisen osaamisen ytimet. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä.

Osa opinnoista toteutetaan myös kulttuurituotannon ja tulkkauksen opiskelijoiden kanssa yhteisinä.

Valmennuspedagogiikalla opinnot liitetään työelämään

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa on käytössä valmennuspedagoginen malli, jonka perustana ovat humanistiseen ihmiskäsitykseen liittyvät arvot ja Humakin tehtävä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä. Valmennuspedagogiikan keskeinen tavoite on vahvistaa työelämälähtöisyyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä toiminta- ja oppimiskulttuuria, jossa oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon työelämän todellisissa tai niitä simuloivissa tilanteissa. Valmennuspedagogiikka perustuu ryhmässä toteutuvaan toimintaan ja oppimisen prosessiin. Opiskelu toteutuu erikokoisissa, tilanteen, opintojakson ja opintojen vaiheen mukaan tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, joissa opiskelijat tekevät laajoja, työelämälähtöisiä kokonaisuuksia hankkien itse tietoa ja rakentaen uutta ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta. Opiskelijalla ei siis tarvitse olla taustalla alan kokemusta, vaan hän voi rakentaa osaamistaan työelämälähtöisesti opintojen aikana.

Koulutuksen aikana opiskelijalla on myös mahdollisuus opinnollistaa työtä. Tämä tarkoittaa vaihtoehtoista tapaa opiskella, jossa tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä tietyn, tai usean opintojakson verran. Lähtökohtana on opintojen aikainen työssäkäynti ja työsopimuksellinen työsuhde tai opintojen aikainen vapaaehtoistyö. Opinnollistaminen eroaa harjoittelusta, jossa opiskelija suorittaa opintojakson harjoitteluna, johon liittyy sekä harjoittelusopimus sekä harjoittelun ohjauskäytännöt. Harjoittelua tutkinnossa on 45 opintopistettä.

Aiemmat soveltuvat korkeakouluopinnot ja alan työkokemus hyödynnettävissä tutkintoon

Humakin tutkinto-opiskelijan on myös mahdollista hakea aikaisemmin hankittua osaamista osaksi opintoja. Tätä prosessia kutsutaan ahotoinniksi (AHOT). Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. AHOT-prosessi saattaa vaikuttaa opintojen kestoon.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteisöpedagogi (AMK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humakilla on valtakunnallinen vastuu toimialojensa ammattilaisten kouluttamisesta koko Suomeen sekä kehittää toimialojaan kumppanuudella alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Humak toimii valtakunnallisesti. Humakissa on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio. Niissä voit opiskella seuraavia tutkintoja (suluissa): Pääkaupunkiseutu,...


Lue lisää oppilaitoksesta Humanistinen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ilkantie 4
00400 Helsinki


Arvioinnit
Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.