Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Biolääketiede

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Biolääketiede

Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Koulutuksen sisällön suunnittelussa on lähdetty työelämän näkökulmasta, ja tavoitteena on kouluttaa osaajia lääke-, terveys- ja bioalan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä muihin em. alojen julkisen ja yksityissektorin asiantuntijatehtäviin. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös biolääketieteelliseen tutkimustyöhön ja edelleen tutkijan uralle tieteellisen jatkokoulutuksen kautta.

Biolääketieteen koulutusohjelman luonnontieteiden kandidaatin tutkinto antaa riittävät tiedot ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Pyrkimyksenä on tutkimukseen perustuvan lähestymistavan ymmärtäminen ja omaksuminen. Maisteriopinnot antavat opiskelijalle syvälliset tiedot ja taidot molekyylilääketieteen alalta. Maisteriopinnot tuovat valmiuden tieteellisen ongelman ratkaisuun, itsenäiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.

Biolääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri

  • Ymmärtää sairauksien taustat molekyylitasolla (vahva biokemian ja molekyylibiologian osaaminen)
  • Osaa yhdistää solu- ja molekyylitason tapahtumat elinten ja kehon muutoksiin (anatomian, fysiologian, histologian ja tautiopin osaaminen)
  • Osaa analysoida biolääketieteellistä informaatiota tietokoneavusteisesti (bioinformatiikan osaaminen)
  • Verkostoituu kansainvälisesti (englanninkielinen maisteriohjelma)
  • Kykenee sekä tieteelliseen raportointiin että suurelle yleisölle kohdennettuun viestintään

 Katso koulutusohjelman esittelyvideo.

Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisesti luonnontieteellinen ja lääketieteellinen opetus. Opinnoissasi perehdyt ihmisen biologiaan ja fysiologiaan, solu- ja molekyylitason mekanismeihin, lääkeaineisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin, perinnöllisyystieteeseen ja bioinformatiikkaan. Ihmisen terveyteen ja sairauksiin liittyvät näkökulmat ovat keskeisiä opetuksessa. Opiskelu on käytännönläheistä. Teoriaopintojen vastapainona on runsaasti laboratoriotyöskentelyä. Laboratoriotöissä tutustut opittavaan aiheeseen muun muassa käyttämällä ihmisen soluviljelmiä ja proteiini-, DNA- ja RNA-tutkimusmenetelmiä.

Kandidaattiopinnot antavat hyvän peruspohjan englanninkielisille maisterivaiheen opinnoille. Maisterivaiheen molekyylilääketieteen opinnoissa syvennytään sairauksien syntyyn ja diagnostiikkaan molekyyli- ja solutasolla.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu