Läntinen teologia

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandi- ja maisteriohjelmat

Läntinen teologia

Tavoite

Teologian opetus perustuu kristinuskon ja uskonnon ilmiöiden kriittiseen tutkimukseen. Itä-Suomen yliopisto on näköalapaikka idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaamiseen. Läntisen teologian opiskelu antaa valmiudet toimia teologista asiantuntemusta ja uskonnollista erityisosaamista vaativissa kirkollisissa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Teologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee teologiset oppiaineet ja ymmärtää niiden tieteelliset lähtökohdat ja erot. Hän hallitsee perustiedot kaikista teologisista oppiaineista (eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka ja uskontotiede) ja klassisista kielistä.

Teologian maisteri on perehtynyt syvällisesti yhteen teologiseen tieteenalaan. Hän osaa laatia pro gradu -tutkielman pääaineensa alalta ja kykenee laajentamaan osaamistaan teologisiin jatko-opintoihin. Teologian maisteri osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan teologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä osallistua kirkkoja ja uskontoja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Koulutuksen sisältö

Läntisen teologian koulutusohjelmassa koulutusta annetaan kahdessa suuntautumisvaihtoehdossa: teologin suuntautumisvaihtoehdossa ja opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa. Molemmissa suuntautumisvaihtoehdoissa tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalalla tutkintoon kuuluu myös pedagogisia opintoja ja toisen opetettavan aineen opintoja.

Teologin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat suorittavat osana maisteriopintoja vähintään yhdet soveltavat opinnot: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot, sielunhoidon soveltavat opinnot tai moniammatilliset soveltavat opinnot. Ensinmainittujen suorittaminen antaa kelpoisuuden toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappina.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana perusopetuksessa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on evankelis-luterilainen uskonto.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Teologian kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Läntinen teologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.