Sivuston käyttötapa: Mobiili

Laskentatoimi ja rahoitus, maisteriohjelma

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
Itsenäiset maisteriohjelmat

Laskentatoimi ja rahoitus, maisteriohjelma

Tavoite

Jotta voit hakea laskentatoimen ja rahoituksen maisterikoulutukseen, tulee sinulla olla suoritettuna alempi yliopistotutkinto, alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä tai rahoitusmarkkinoilla. Olennaista suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on omistajanäkökulman ja omistajaohjauksen korostuminen kaikessa liiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen.

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoissa harjaannut tunnistamaan liiketoimintaan ja talouteen liittyviä ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja kehittämään yrityksen laskenta-, rahoitus- ja johtamisjärjestelmiä. Opinnoissa perehdytään myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan sekä yleisellä tasolla että pk-yritysten näkökulmasta. Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoissa harjaannut laaja-alaiseksi laskentatoimen ja rahoituksen osaajaksi. Halutessasi voit painottaa opintosi yhdelle seuraavista erikoistumisalueista: talouden johtaminen, rahoittajan laskentatoimi, tilintarkastus tai rahoitus.

Koulutuksen sisältö

Suuntautumisen opintojaksoilla pääset sisälle siihen, mitä laskentatoimi ja rahoitus pitävät sisällään ja miten ne palvelevat liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä. Opinnot kehittävät sinua tehokkaaseen toimintaan rahoitusmarkkinoilla ja siihen, miten rahoituspäätökset vaikuttavat yrityksen omistaja-arvon kertymiseen.

Erikoistumalla talouden johtamiseen opit rakentamaan organisaatioiden strategioille ja visioille perustuvia ohjausjärjestelmiä ja suoritusmittaristoja. Rahoittajan laskentatoimen ja tilintarkastuksen ammattilaisen keskeiseen osaamiseen puolestaan kuuluvat yrityksen taloudellista raportointia säätelevä kansallinen ja kansainvälinen normisto. Erikoistumalla rahoitukseen tutustut syvällisesti siihen, miten rahoitusmarkkinat toimivat, miten yritykset ja organisaatiot toimivat rahoitusmarkkinoilla ja mitä keinoja rahoitusjohto voi käyttää tuottaessaan taloudellista lisäarvoa.

Opinnoissa korostuvat myös kyky ymmärtää liiketoimintaa, ongelmanratkaisukyky ja innovatiivisuus. Opintojen kuluessa kehität paitsi kielitaitoasi myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiedonhankinta- ja analysointitaitoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Laskentatoimi ja rahoitus, maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.