Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Kuopio
Kandiohjelmat

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Tavoite

Haluatko olla nykypäivän löytöretkeilijä ja mukana kehittämässä uusia, ihmiskuntaa hyödyttäviä huipputeknisiä materiaaleja ja ratkaisuja, tai ymmärtää tieteen taustalla vaikuttavia lainalaisuuksia? Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat perustieteitä, jotka vastaavat näihin haasteisiin. Koulutusohjelmassa voit valita pääaineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian ja pääainetta on helppo vaihtaa myöhemmin kandidaattiopintojen (LuK) aikana.

Fysiikassa erikoistutaan fyysikoksi. Koulutuksessa valmistuu fyysikoita, jotka ymmärtävät optisia ilmiöitä, optisten systeemien suunnittelu- ja analysointimenetelmiä, sekä valonkulkua ohjaavien rakenteiden valmistusmenetelmiä. Meitä ympäröivä tieto- ja viestintäteknologia perustuu vahvasti Itä-Suomen yliopiston erikoisalaan fotoniikkaan, ja sen osaajia tarvitaan sekä Suomessa että ulkomailla.

Kemiassa erikoistutaan kemistiksi tai kemistitutkijaksi. Koulutus painottuu tutkimukseen ja erityisesti maisterivaiheessa kemianteollisuuden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tutkinto antaa valmiudet toimia haastavissa asiantuntija-, esimies- sekä koulutustehtävissä metsäteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, lääketutkimuksessa tai vaikka ympäristötuotteiden valmistuksessa.

Matemaatikon maisteriopinnoissa erikoistutaan joko teoreettiseen tai soveltavaan matematiikkaan. Opinnot valmentavat matematiikan asiantuntijan tehtäviin, joissa vaaditaan tarkkuutta, kokonaisuuksien hallintaa, abstraktia ajattelua ja järjestelmällisyyttä. Useimmat valmistuneet suuntautuvat tutkijoiksi, opetus- ja koulutustehtäviin tai matematiikan soveltajiksi.

Koulutusohjelmaan valitut voivat myös hakeutua erillisen yliopiston sisäisen hakumenettelyn kautta aineenopettajan koulutusohjelmaan.

Koulutuksen sisältö

Fysiikka: Fysiikan perus- ja aineopinnoissa rakennat laajan ja monipuolisen tietopohjan fysiikan eri osa-alueista, kuten mekaniikasta, termofysiikasta, sähkömagnetismista, optiikasta ja kvanttifysiikasta. Kurssien aikana opit myös ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja kokeellisen työskentelyn taitoja.

Maisterin opinnot suoritettuasi ymmärrät fotoniikan ilmiöitä ja käsitteitä, pystyt suunnittelemaan ja analysoimaan optisia systeemejä, osaat valmistaa optisia komponentteja sekä saat valmiudet fotoniikan alan tieteelliseen keskusteluun.

Kemia: Opinnot sisältävät kemian teorioiden, tutkimus- ja laboratoriomenetelmien perusteiden sekä laaja-alaisen ja uuden kemian tutkimukseen perustuvan tiedon oppimista. Opetuksessa käytettävät monipuoliset opetusmenetelmät ja modernit tilat antavat hyvän perustan ja valmiudet kemian alalla erikoistumiseen sekä myöhemmin opitun soveltamiseen työelämässä.

Matematiikka: Ensimmäisen vuoden aikana opit yliopistomatematiikan perusteet, toisena ja kolmantena vuonna pääset sisälle matematiikan keskeisiin osa-alueisiin. Maisterin tutkinnon matematiikan opinnoissa syvennät entisestään osaamistasi. Voit valita omien kiinnostuksen kohteittesi perusteella sen, mihin aihepiiriin haluat tutkinnossasi erikoistua, sillä opinnoissa on paljon valinnaisuutta ja vaihtoehtoisia opintoja.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Matematiikka, fysiikka ja kemia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.