Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Tavoite

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä ohjaajiksi, opettajiksi ja tutkijoiksi, jotka ohjauksen ammattilaisina:

 • pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa.
 • kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä ja kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi.
 • perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena. Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana, sivuaineopinnoista riippuen kelpoisuuden myös muihin opettajan tehtäviin sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.

Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan luentojen lisäksi esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa, harjoitteluissa ja kirjoittamalla. Monipuolisilla sivuainemahdollisuuksilla teet tutkintosi itsesi näköiseksi!

Opinto-ohjaajan koulutuksen ydinteemoina ovat:

 • Ohjauksen toimintaympäristöt: Yhteiskunta- ja monikulttuurisuusosaaminen sekä valmiudet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
 • Toimijuus elämänkulun, kehityksen ja elämänuran muotoutuessa, erilaisissa siirtymissä sekä osana muuttuvaa, moninaistuvaa ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa
 • Ohjaus eettisenä toimintana: Arvoperustalle rakentuva eettinen osaaminen
 • Ohjaus ammattikäytäntönä: Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen, ohjausmenetelmät, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomenetelmät

Näihin yhdistyvät:

 • Kasvatustieteiden sekä psykologian ja sosiologian tietämys
 • Tieteellinen tutkimus ja tutkimuskäytännöt, ammattikäytännön tutkimuksellinen kehittäminen
 • Opettajan työ, pedagogiikka ja didaktiikka

Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä aitoihin työelämän ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja hankkia valmiuksia niiden vaatimiin työprosesseihin. Harjoittelut alkavat jo opintojen alkuvaiheessa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Joensuu
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu