Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Joensuu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Tavoite

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä ohjaajiksi, opettajiksi ja tutkijoiksi, jotka ohjauksen ammattilaisina:

  • pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa.
  • kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä ja kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi.
  • perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena. Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana, sivuaineopinnoista riippuen kelpoisuuden myös muihin opettajan tehtäviin sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.

Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan luentojen lisäksi esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa, harjoitteluissa ja kirjoittamalla. Monipuolisilla sivuainemahdollisuuksilla teet tutkintosi itsesi näköiseksi!

Opinto-ohjaajan koulutuksen ydinteemoina ovat:

  • Ohjauksen toimintaympäristöt: Yhteiskunta- ja monikulttuurisuusosaaminen sekä valmiudet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
  • Toimijuus elämänkulun, kehityksen ja elämänuran muotoutuessa, erilaisissa siirtymissä sekä osana muuttuvaa, moninaistuvaa ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa
  • Ohjaus eettisenä toimintana: Arvoperustalle rakentuva eettinen osaaminen
  • Ohjaus ammattikäytäntönä: Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen, ohjausmenetelmät, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomenetelmät

Näihin yhdistyvät:

  • Kasvatustieteiden sekä psykologian ja sosiologian tietämys
  • Tieteellinen tutkimus ja tutkimuskäytännöt, ammattikäytännön tutkimuksellinen kehittäminen
  • Opettajan työ, pedagogiikka ja didaktiikka

Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä aitoihin työelämän ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja hankkia valmiuksia niiden vaatimiin työprosesseihin. Harjoittelut alkavat jo opintojen alkuvaiheessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää lähes 2 700 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele ohjaamista ja kasvattamista

Tule opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto! Valmistut lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: