Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Joensuu
Kandi- ja maisteriohjelmat

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

Tavoite

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä ohjaajiksi, opettajiksi ja tutkijoiksi, jotka ohjauksen ammattilaisina:

  • pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä, oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden suunnittelussa.
  • kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä ja kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi.
  • perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon toimia koulutus- ja työsiirtymien ja elämänkulkujen muotoutumisen tukena. Opiskelija saa asetuksen mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana, sivuaineopinnoista riippuen kelpoisuuden myös muihin opettajan tehtäviin sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä.

Ohjaus on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopistossa opiskellaan luentojen lisäksi esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa, harjoitteluissa ja kirjoittamalla. Monipuolisilla sivuainemahdollisuuksilla teet tutkintosi itsesi näköiseksi!

Opinto-ohjaajan koulutuksen ydinteemoina ovat:

  • Ohjauksen toimintaympäristöt: Yhteiskunta- ja monikulttuurisuusosaaminen sekä valmiudet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
  • Toimijuus elämänkulun, kehityksen ja elämänuran muotoutuessa, erilaisissa siirtymissä sekä osana muuttuvaa, moninaistuvaa ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa
  • Ohjaus eettisenä toimintana: Arvoperustalle rakentuva eettinen osaaminen
  • Ohjaus ammattikäytäntönä: Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen, ohjausmenetelmät, moniammatillinen yhteistyö ja verkostomenetelmät

Näihin yhdistyvät:

  • Kasvatustieteiden sekä psykologian ja sosiologian tietämys
  • Tieteellinen tutkimus ja tutkimuskäytännöt, ammattikäytännön tutkimuksellinen kehittäminen
  • Opettajan työ, pedagogiikka ja didaktiikka

Koulutus sisältää myös harjoittelujaksoja, joiden tarkoituksena on perehtyä aitoihin työelämän ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja hankkia valmiuksia niiden vaatimiin työprosesseihin. Harjoittelut alkavat jo opintojen alkuvaiheessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.